Dino Polska miało 109,45 mln zł zysku netto, 192,5 mln zł EBITDA w III kw. 2019

ISBNews
08.11.2019 08:44
A A A


Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Dino Polska odnotowało 109,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 82,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 150,39 mln zł wobec 113,02 mln zł zysku rok wcześniej.

"W III kwartale 2019 r. zysk EBITDA zwiększył się rok do roku o 36,1% do 192,5 mln zł. Marża EBITDA wyniosła 9,5%, podczas gdy rok temu było to 9,2%. Narastająco, po 9 miesiącach 2019 r. zysk EBITDA zwiększył się rok do roku o 36,5% do 505,7 mln zł. Marża EBITDA wyniosła 9,2% i była o 0,4 pkt proc. wyższa niż w okresie styczeń-wrzesień 2018 r." - czytamy w raporcie finansowym.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2023,3 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 1543,93 mln zł rok wcześniej.

"Znacząca poprawa przychodów jest wynikiem rozwoju sieci sklepów Dino o nowe placówki oraz wzrostu przychodów w istniejącej sieci sklepów (like for like, LfL)2 . Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w III kwartale 2019 r. 12,0% w stosunku do analogicznego okresu 2018 r. W okresie styczeń-wrzesień 2019 r. wzrost sprzedaży LfL wyniósł 11,4%." - czytamy dalej. 

Łączne koszty według rodzaju wzrosły o 446,9 mln zł, czyli o 31,3%, do 1 876,2 mln zł w III kw. 2019 r. w porównaniu z 1 429,3 mln zł w III kw. 2018 r., głównie w rezultacie wzrostu: (i) wartości sprzedanych towarów i materiałów (o 309,8 mln zł), (ii) zużycia materiałów i energii (o 54,5 mln zł), (iii) usług obcych (o 12,8 mln zł) oraz (iv) kosztu świadczeń pracowniczych (o 49,9 mln zł). Wzrost ten był spowodowany głównie ekspansją sieci sklepów Grupy Dino oraz rosnącą sprzedażą w istniejącej sieci sklepów (LfL), podano także. 

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 281,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 208,73 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5 523,45 mln zł w porównaniu z 4 225,06 mln zł rok wcześniej.

Spółka podała, że w III kw. 2019 r. uruchomionych zostało 57 nowych sklepów Dino, czyli o 24% więcej niż przed rokiem. Narastająco od początku 2019 r. otwartych zostało łącznie 138 sklepów w stosunku do 120 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na dzień 30 września 2019 r. sieć Dino liczyła 1 113 marketów, o 218 więcej niż przed rokiem. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 222,6 mln zł wobec 134,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Dino Polska to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce, zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski, o średniej powierzchni sali sprzedaży wynoszącej ok. 400 m2. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r.

(ISBnews)