Mostostal Zabrze miał 2,19 mln zł zysku netto, 7,41 mln zł zysku EBIT w III kw.

ISBNews
08.11.2019 17:39
A A A


Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze odnotował 2,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 3,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 7,41 mln zł wobec 3,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 147,94 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 167,05 mln zł rok wcześniej.

"Spadek zysku netto w porównaniu do trzeciego kwartału ubiegłego roku, to wynik wyceny finansowych instrumentów zabezpieczających, które w trzecim kwartale 2018 roku miały wycenę pozytywną, natomiast w trzecim kwartale bieżącego roku wycenę negatywną. Wycena ta dotyczy zabezpieczenia ryzyka kursowego kontraktów eksportowych. Pomimo spodziewanego ograniczenia sprzedaży w porównaniu z trzecim kwartałem ubiegłego roku, Grupa Mostostal Zabrze odnotowała w tym okresie wzrost rentowności" - napisał prezes Dariusz Pietyszuk w liście do akcjonariuszy.

"Nasz aktualny backlog [...] ma wartość 450,2 mln zł, a uwzględniając wartość kontraktów do podpisania, szacowaną w oparciu o złożone oferty i prawdopodobieństwo zawarcia w ich wyniku umów, kwota ta wynosi 635,3 mln zł" - czytamy dalej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 6,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,3 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 447,65 mln zł w porównaniu z 443,27 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 18,25 mln zł wobec 4,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2018 r. miał 613 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)