VRG miało 1,83 mln zł straty netto, 12,6 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

ISBNews
13.11.2019 09:02
A A A


Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - VRG odnotowało 1,83 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 6,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 12,6 mln zł wobec 10,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 251,16 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 180,09 mln zł rok wcześniej.

W segmencie odzieżowym przychody w III kw. br. wzrosły do 160,35 mln zł z 103,37 mln zł rok wcześniej, a w segmencie jubilerskim - odpowiednio do 90,8 mln zł z 76,71 mln zł.

"Grupa kapitałowa VRG w ramach segmentu odzieżowego wykazała stratę 4,35 mln zł netto w III kwartale 2019 roku w stosunku do 1,55 mln zł zysku netto w III kwartale 2018. Porównywalny zysk netto w III kwartale 2019 bez zastosowania MSSF 16 wyniósł 1,2 mln zł" - czytamy w raporcie.

"Zysk brutto na sprzedaży segmentu odzieżowego w III kwartale 2019 roku wyniósł 80,9 mln zł i był o 57% wyższy od wygenerowanego w analogicznym okresie poprzedniego roku. Marża brutto ze sprzedaży wzrosła o 0,5 pkt proc. do poziomu 50,4% w stosunku do III kwartału 2018 roku" - czytamy dalej. Marża brutto za okres 9 miesięcy 2019 wyniosła 50,9% (wobec 50,1% rok wcześniej)" - czytamy dalej. 

Spółka podała, że wynik netto segmentu jubilerskiego w III kwartale 2019 roku wyniósł 2,5 mln zł w stosunku do 5,4 mln zł w III kwartale 2018 roku. Porównywalny zysk netto w III kwartale 2019 bez zastosowania MSSF 16 wyniósł 5,9 mln zł (+10%), podano także.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 19,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 21,14 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 735,8 mln zł w porównaniu z 533,53 mln zł rok wcześniej.

W segmencie odzieżowym przychody w I-III kw. br. wzrosły do 485,49 mln zł z 321,12 mln zł rok wcześniej, a w segmencie jubilerskim - odpowiednio do 250,32 mln zł z 212,41 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 6,66 mln zł wobec 9,01 mln zł zysku rok wcześniej.

"Na koniec trzeciego kwartału 2019 roku w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku powierzchnia sprzedaży sieci detalicznej zwiększyła się do 53,8 tys. m2 czyli 55% r/r (bez marki BTM +8%). Wzrost powierzchni w segmencie odzieżowym wyniósł 73% (bez marki Bytom + 8%) natomiast w segmencie jubilerskim powierzchnia zwiększyła się o ok. 10%" - napisano w raporcie.

Dominująca część sprzedaży grupy kapitałowej realizowana jest za pośrednictwem detalicznej sieci salonów firmowych poszczególnych marek należących do grupy kapitałowej. Na koniec trzeciego kwartału 2019 roku grupa posiadała sieć sprzedaży detalicznej, liczącą 586 lokalizacji łącznie z salonami franczyzowymi marek Vistula, Wólczanka, Bytom, Deni Cler, W.Kruk. Spośród funkcjonujących salonów Grupa jest właścicielem tylko 2 lokalizacji. Z pozostałych lokalizacji Grupa korzysta na podstawie średnio/długoterminowych umów najmu zawieranych na okres zasadniczo 5 lat, niewielka część umów zawarta jest na czas nieokreślony, podano także.

VRG (do 30 listopada 2018 r.: Vistula Group) specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym.

(ISBnews)