C&W: W Polsce przybyło 1,96 mln m2 magazynów w okresie I-III kw. 2019 r.

ISBNews
14.11.2019 13:43
A A A


Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Podaż nowych powierzchni magazynowych w Polsce osiągnęła rekordowy poziom wynoszący 1,96 mln m2 (+38% r/r) w okresie I-III kw. 2019 r., wynika z raportu firmy doradczej Cushman & Wakefield.

"Od stycznia do końca września br. odnotowano rekordowy poziom podaży wynoszący 1,96 mln m2 (+38% r/r), dzięki czemu całkowite zasoby rynku magazynowego wzrosły do 17,76 mln m2. W trzecim kwartale 2019 roku deweloperzy ukończyli 30 projektów o całkowitej powierzchni 868 tys. m2 Najwięcej powierzchni dostarczono w regionie Górnego Śląska (360 tys. m2), gdzie ukończono m.in. rekordowy pod względem powierzchni użytkowej projekt BTS zrealizowany przez firmę Panattoni (210 tys. m2). Na podium znalazły się także Polska Centralna (152 tys. m2) oraz rynek Wrocławia (98 tys. m2)" - czytamy w komunikacie.

Na koniec września w trakcie realizacji znajdowało się 64 projektów o łącznej powierzchni 1,82 mln m2. Prawie 81% wolumenu inwestycji w budowie zlokalizowano na pięciu głównych rynkach magazynowych - najwięcej w regionie Warszawy (23%, tj. 423 tys. m2), Wrocławia (19%, tj. 337 tys. m2) i Górnego Śląska (18%, tj. 330 tys. m2). Dużym zainteresowaniem deweloperów cieszą się również mniejsze rynki regionalne m.in. Trójmiasto, Bydgoszcz-Toruń i region Polski Wschodniej, gdzie w budowie pozostaje ok. 80-100 tys. m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej, podano także.

Według C&W, w strukturze inwestycji niezmiennie dominują parki logistyczne oferujące duże moduły magazynowe typu BIG-BOX oraz inwestycje typu Build-To-Suit realizowane w oparciu o indywidualne zapotrzebowanie najemców. Widoczne jest także rosnące zaangażowanie deweloperów w realizację projektów wspomagających logistykę miejską. Projekty te oferują mniejsze jednostki magazynowe typu Small Business Units (o powierzchni 500 - 1 500 m2) z przynależną powierzchnią biurową o podwyższonym standardzie wykończenia. Są to projekty zlokalizowane na obszarach miejskich lub w ich bezpośrednim otoczeniu, a ich rozwój uwarunkowany jest rosnącą dynamiką branży e-commerce i potrzebą skrócenia czasu dostaw w obrębie największych aglomeracji. Proces ten jest dodatkowo wspomagany rozwojem infrastruktury drogowej spajającej główne szlaki transportowe z obwodnicami i centrami miast.

W III kw. 2019 roku zawarto transakcje najmu na 973 tys. m2, a popyt netto wyniósł 650 tys. m2 (+9% r/r), czytamy dalej. W ujęciu geograficznym, około 60-procentowy udział w całkowitym popycie miały dwa rynki: Warszawa-okolice (391 tys. m2), oraz Górny Śląsk (219 tys. m2). W strukturze branżowej popytu, podobnie jak w analogicznym okresie poprzedniego roku, najbardziej aktywne były firmy logistyczne z 35-procentowym udziałem w wolumenie transakcji najmu. Spory udział zanotowały również sieci sklepów (16%), branża motoryzacyjna (10%), firmy z sektora lekkiej produkcji (6%) oraz branża kurierska (6%), podano w materiale.

"Aktywność najemców pozostaje wysoka, choć popyt w całym 2019 roku raczej nie przekroczy rekordowego poziomu ok. 4 mln m2 wynajętych w 2017 i 2018 roku. Pierwsze trzy kwartały bieżącego roku wiązały się ze spadkiem zapotrzebowania najemców na duże powierzchnie magazynowe powyżej 20 tys. m2 przy porównywalnej liczbie transakcji. Popyt całkowity w analizowanym okresie osiągnął poziom 2,77 mln m2 i był niższy o 5% w ujęciu rok do roku. Wyraźniejszy spadek, o 17%, odnotowano po stronie popytu netto obejmującego nowe umowy i ekspansje (1,83 mln m2). Rośnie natomiast udział renegocjacji (941 tys. m2 tj. 34% popytu ogółem), co jest naturalną konsekwencją wygasania umów zawartych w latach 2014-2016, a więc w okresie, w którym popyt na powierzchnie magazynowe zaczął dynamicznie wzrastać" - powiedział konsultant w dziale powierzchni przemysłowych i logistycznych Adrian Semaan, cytowany w komunikacie.

Wysoka podaż przyczyniła się do wzrostu dostępności powierzchni magazynowej w Polsce. Na koniec września 2019 roku około 1,17 mln m2 powierzchni magazynowej pozostało niewynajęte. Tym samym wskaźnik pustostanów, wynoszący 6,6%, wzrósł o 2,1 pkt proc. w ujęciu rocznym oraz o 1 pkt proc. w porównaniu do stanu na koniec czerwca 2019 roku.

Czynsze bazowe na większości rynków magazynowych w Polsce w trzecim kwartale 2019 roku pozostały na stabilnym poziomie. Najwyższe stawki niezmiennie obowiązują w strefie Warszawa-miasto (4,8-5,25 euro/m2/miesiąc za niewielki moduł magazynowy typu Small Business Unit zlokalizowany w strefie Warszawa-Okęcie i Warszawa-Żerań) oraz w Krakowie (max. 4,20 euro/m2/miesiąc). Na pozostałych rynkach, w przypadku większych modułów magazynowych typu BIG-BOX (powyżej 2 000 m2), stawki czynszu bazowego są znacznie niższe (2,5-3,8 euro/m2/miesiąc).

"Perspektywy rozwoju rynku magazynowego w kolejnych miesiącach pozostają korzystne. Niższy niż przed rokiem, jednakże wciąż wysoki popyt pozostaje pod silnym wpływem dynamicznego rozwoju handlu internetowego, co w rezultacie przekłada się na dalszy wzrost wolumenu powierzchni logistycznej potrzebnej do obsługi zarówno krajowego rynku e-commerce, jak i zamówień zagranicznych. Aktywni pozostają ponadto najemcy reprezentujący rozwojowe sektory, takie jak: motoryzacyjny, AGD, FMCG i lekkiej produkcji. Powyższe czynniki w połączeniu z konkurencyjnymi czynszami za powierzchnię magazynową i rozwojem sieci drogowej powinny utrzymać rynek na kursie dalszego wzrostu" - podsumowała dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych Joanna Sinkiewicz.

(ISBnews)