Ulma miała 10,3 mln zł zysku netto, 13,64 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

ISBNews
15.11.2019 08:59
A A A


 Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Ulma Construccion Polska odnotowała 10,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 13,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 13,64 mln zł wobec 16,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 56,37 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 57,65 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 29,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 34,27 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 164,3 mln zł w porównaniu z 164,87 mln zł rok wcześniej.

"W okresie 3 kwartałów 2019 roku grupa kapitałowa zanotowała wzrost EBITDA w ujęciu absolutnym o 3 743 tys. zł w stosunku do poziomu osiągniętego w okresie 3 kwartałów 2018 r. powodując wzrost wskaźnika EBITDA wyrażonego jako procent do sprzedaży o 2,42 punktu procentowego. Na ten rezultat wpływ miało sprzyjające otoczenie rynkowe w Polsce oraz za granicą - szczególnie na Ukrainie, pozwalające na dalsze zwiększenie aktywności handlowej grupy kapitałowej w 'segmencie sprzedaży materiałów', co pomogło w skuteczny sposób pokryć negatywne dywergencje notowane w bieżącym roku w segmencie 'obsługi budów', w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku w szczególności na rynku krajowym. Na poprawę wskaźnika rentowności EBITDA wpłynęła również konsekwentna kontrola kosztów oraz konsekwentna realizacji polityki cenowej dla oferowanych przez grupę kapitałową produktów i usług" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 28,33 mln zł wobec 33,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Ulma Construccion Polska S.A. działa w branży budowlanej. Przedmiotem działalności spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej jest dzierżawa i sprzedaż systemów deskowań (systemów szalunkowych) i rusztowań na potrzeby budownictwa kubaturowego oraz inżynieryjnego, wykonywanie prac konserwacyjnych oraz projektów zastosowań tych systemów, a także produkcja remonty systemów deskowań i innych akcesoriów używanych przy montowaniu systemów szalunkowych. 

(ISBnews)