GUS: Udział OZE w zużyciu energii ogółem wyniósł 8,2% w 2018 r.

ISBNews
15.11.2019 15:23
A A A


Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Udział nośników energii odnawialnej w globalnym zużyciu energii ogółem w Polsce wyniósł 8,2% w 2018 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Zużycie globalne energii ogółem wzrastało od 2014 roku i wyniosło w 2018 r. 4490,7 PJ. Wzrost zużycia globalnego został zaobserwowany w przypadku węgla kamiennego, ropy naftowej, gazu ziemnego, energii odnawialnej oraz pozostałych nośników, zaś spadek w przypadku węgla brunatnego. Udział węgla kamiennego wyniósł 40%, węgla brunatnego 10,5%, ropy naftowej 25,6%, gazu ziemnego 15%, nośników energii odnawialnej 8,2%, a pozostałych 0,8%" - czytamy w publikacji "Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2017 i 2018".

W stosunku do 2012 roku udział węgla kamiennego zmniejszył się o 2,9 pkt proc., węgla brunatnego o 2,3 pkt proc., ropy naftowej o 0,1 pkt proc., energii odnawialnej o 0,4 pkt proc. Wzrósł udział gazu ziemnego (o 1,2 pkt proc.) oraz pozostałych nośników (o 4,5 pkt proc.).

"W porównaniu do państw członkowskich UE zużycie energii w Polsce w przeliczeniu na mieszkańca sytuuje się w dolnej połowie rankingu oraz poniżej średniej europejskiej. Krajowe zużycie energii brutto na mieszkańca wyniosło w Polsce w 2017 r. 115,9 GJ, przy średniej unijnej wynoszącej 137,1 GJ" - podał także GUS.

(ISBnews)