Elektrobudowa podpisała umowę zmieniającą do umowy finansowania

ISBNews
18.11.2019 08:55
A A A


Warszawa, 18.11.2019 (ISBnews) - Umowa zmieniająca do umowy w sprawie finansowania działalności Elektrobudowy z 28 maja 2019 r. weszła w życie, podała spółka.

"Niezależnie od pozostającego w toku procesu uzgadniania z wierzycielami długoterminowej struktury finansowania, w dniu dzisiejszym podpisana została umowa zmieniająca, której treść obejmuje następujące okoliczności:

A. Brak do 30 listopada 2019 r. któregokolwiek z poniższych zdarzeń stanowi każdorazowo zdarzenie uzasadniające rozwiązanie umowy, zgodnie z definicją takiego zdarzenia określonego w umowie o finansowanie:

(i) rozpoczęcie budowania księgi popytu (book buildingu) na akcje emitenta;

(ii) przydział emisji akcji emitenta serii F; oraz

(iii) wpłata środków przez inwestorów z tytułu objęcia akcji emitenta serii F.

B. Data końcowa została zmieniona na dzień 30 listopada 2019 r.

C. Najpóźniej w dniu 5 grudnia 2019 r. wszystkie niespłacone kwoty główne, wraz z odsetkami z tytułu dokumentów finansowania w rozumieniu umowy o finansowanie, staną się wymagalne (o ile dana kwota nie stała się wymagalna przed tą datą)" - czytamy w komunikacie.

Elektrobudowa otrzymała również oświadczenia zmieniające do dotychczas złożonych oświadczeń od Banku Polska Kasa Opieki oraz Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń. Tym samym umowa zmieniająca weszła w życie 15 listopada 2019 r.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)