Arctic Paper miał 26,3 mln zł zysku netto, 50,6 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

ISBNews
18.11.2019 10:06
A A A


Warszawa, 18.11.2019 (ISBnews) - Arctic Paper odnotował 26,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 25,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 50,6 mln zł wobec 59 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 794,36 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 816,53 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 72,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 45,55 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 377,45 mln zł w porównaniu z 2 389,57 mln zł rok wcześniej.

"Pomimo wymagających warunków rynkowych, umocniliśmy naszą pozycję rynkową w segmencie papieru. Widzimy wyraźnie, że nasze wysiłki zaczynają przynosić rezultaty. Będziemy kontynuować działania mające na celu poprawę marż" - powiedział prezes Michał Jarczyński, cytowany w osobnym komunikacie.

Dodał, że EBITDA grupy Arctic Paper w III kw. wyniosła 71,5 mln zł (w porównaniu do 82 mln zł w III kw. 2018 r.).

"Na poziomie skonsolidowanym wynik jest nadal stabilny: podczas gdy ceny celulozy spadły w tym okresie, warunki na rynku papieru poprawiły się. Połączenie produkcji celulozy i papieru w ramach Grupy stabilizuje nasze wyniki, gdyż wahania w obu segmentach wzajemnie się równoważą. Zawarliśmy nową umowę faktoringową o wartości 30 mln zł dla papierni w Kostrzynie. Uzgodniliśmy także przedłużenie kredytu odnawialnego o wartości 19,8 mln euro i 20 mln zł na tych samych warunkach dotyczących oprocentowania i innych opłat. Stabilne finansowanie oraz otrzymanie w listopadzie dodatkowej dywidendy w wysokości 21,8 mln zł od Rottneros, poprawiają naszą sytuację finansową" - czytamy dalej.

Prezes zwrócił także uwagę, że segment papieru osiągnął przychody w wysokości 563,8 mln zł (w porównaniu do 591,8 mln zł w III kw. 2018 r.), a EBITDA wyniosła 43,2 mln zł (w porównaniu do 27,5 zł w III kw. 2018 r.). Wprowadzone zmiany przyniosły poprawę efektywności i produkcji. W III kwartale osiągnęliśmy wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie 96% (95% w III kw. 2018 r.), a produkcja papieru wyniosła 154 000 ton (161 000 ton w III kw. 2018 r.). Sprzedaż papieru w tym okresie osiągnęła poziom 156 000 ton (162 000 ton w III kw. 2018 r.).

"W III kwartale zaobserwowaliśmy zmianę warunków rynkowych, co ponownie pokazuje zalety łączenia segmentów celulozy i papieru. Wyraźnie widzimy, że nasze wysiłki zaczynają przynosić rezultaty. Będziemy kontynuować działania mające na celu poprawę marż" - podsumował prezes. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 19,08 mln zł wobec 28,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 158 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)