ES-System miał 1,39 mln zł zysku netto, 3,97 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

ISBNews
19.11.2019 07:53
A A A


Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - ES-System odnotował 1,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 2,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,96 mln zł wobec 3,03 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 3,97 mln zł wobec 5,48 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 56,02 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 51,07 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 6,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,42 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 161,1 mln zł w porównaniu z 142,47 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 14,79 mln zł wobec 14,25 mln zł rok wcześniej.

"Narastająco w okresie trzech kwartałów 2019 roku grupa osiągnęła 161,1 mln zł przychodów, tj. 13,1% wzrostu r/r, w tym 128,3 mln zł stanowiła sprzedaż krajowa (10,3% wzrostu r/r), natomiast sprzedaż eksportowa wyniosła 32,8 mln zł (25,5% wzrostu r/r). Wartość sprzedaży rozwiązań w technologii LED po trzech kwartałach 2019 roku stanowiła 81,2% całkowitych przychodów ze sprzedaży emitenta. Dla porównania, udział ten po trzech kwartałach 2018 roku wyniósł 78,7%. Narastająco zysk brutto na sprzedaży w br. wyniósł 63,9 mln zł, co oznacza wzrost o 11,7% r/r. Marża na sprzedaży ogółem w okresie trzech kwartałów 2019 roku wyniosła 39,6% i była nieco niższa niż w analogicznym okresie 2018 roku, tj. o 0,5 pkt proc." - czytamy w raporcie.

Narastająco po trzech kwartałach 2019 roku EBIT wyniósł 6,6 mln zł, tj. 5,9% spadku r/r, co jest pochodną gorszego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Na koniec września br. marża EBIT wyniosła 4,1% wobec 4,9% w analogicznym okresie 2018 roku, podano także.

"W oparciu o wyniki III kwartału 2019 roku i wielkość portfela zamówień, zarząd zakłada utrzymanie tendencji wzrostowej sprzedaży krajowej w 4. kwartale 2019 roku. W ujęciu rocznym zarząd dąży do utrzymania co najmniej jednocyfrowego w ujęciu procentowym wzrostu sprzedaży na rynku krajowym" - stwierdzono także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 9,35 mln zł wobec 6,67 mln zł zysku rok wcześniej.

ES-System jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Działalność ES-System koncentruje się na projektowaniu, wdrażaniu i sprzedaży profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych, których produkcja odbywa się w spółkach zależnych: ES-System NT i ES-System Wilkasy. ES-System działa głównie w Polsce.

(ISBnews)