NCBR ogłosiło konkurs Techmatstrateg, wsparcie wynosi 197 mln zł

ISBNews
19.11.2019 09:13
A A A


Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło konkurs Techmatstrateg, w ramach którego poszukuje innowacyjnych projektów z zakresu technologii materiałowych, podało centrum. Na wsparcie zgłoszonych rozwiązań przeznaczy 197 mln zł.

Do konkursu można będzie zgłaszać projekty, które obejmować będą innowacje w zakresie technologii materiałów konstrukcyjnych, materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych, materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach oraz materiałów dla magazynowania i przesyłu energii. Dzięki realizacji programu NCBR chce zwiększyć międzynarodową pozycję Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie, podano.

"Nowoczesne technologie materiałowe to jeden ze strategicznych obszarów, w których Polska ma szansę na odegranie znaczącej roli i wzmocnienie naszej pozycji na mapie światowej gospodarki. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, NCBR w konkursie Techmatstrateg skierowało środki na zaktywizowanie współpracy jednostek badawczych z przedsiębiorstwami, by wyniki zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych zostały wdrożone do gospodarki" - skomentował wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Maksymowicz, cytowany w komunikacie.

Wnioski będzie można składać od 30 grudnia 2019 r. do 30 marca 2020 r. NCBR przyjmuje zgłoszenia wyłącznie od konsorcjów jednostek naukowych i przedsiębiorstw, w skład których wejdzie od 3 do 7 podmiotów. Dofinansowanie otrzymać można na fazę badawczą (badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe) oraz fazę przygotowania do wdrożenia (prace przedwdrożeniowe). Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 5 mln zł, a maksymalna wartość dofinansowania to 30 mln zł. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa wnioskujący mogą uzyskać nawet do 80% dofinansowania fazy badawczej projektu, wskazano również.

"Jest to już trzeci konkurs Techmatstrateg. W poprzednich dwóch edycjach dofinansowanie o łącznej wysokości 271 mln zł otrzymało 29 konsorcjów. Liczymy, że również w kolejnym naborze zgłoszonych zostanie wiele wartościowych i przyszłościowych projektów, które pozwolą polskim przedsiębiorcom i jednostkom naukowym budować przewagi konkurencyjne na polskim i międzynarodowym rynku technologii materiałowych" - dodał dyrektor NCBR Wojciech Kamieniecki.

Dzięki środkom z programu realizowane już w tej chwili są m.in. projekty takie jak:

- "Przestrajalne metamateriały hiperboliczne na potrzeby nowej generacji przyrządów fotonicznych", realizowany przez konsorcjum w składzie: Politechnika Warszawska (lider), PCO, Instytut Łączności - Polski Instytut Badawczy, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

- "Recykling odpadów poprodukcyjnych ze stopów aluminium w oparciu o technologię odlewania ciągłego", realizowany przez konsorcjum: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Odlewnictwa (lider), Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, FAM - Technika Odlewnicza, ION Galenica, przypomniano. 

 (ISBnews)