Idea Bank miał 12,94 mln zł zysku netto z działalności kontyn. w III kw. 2019 r.

ISBNews
19.11.2019 09:05
A A A


Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - Idea Bank odnotował 12,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 27,98 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Bank odnotował 12,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 30,18 mln zł straty rok wcześniej.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 148,86 mln zł wobec 159,09 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 27,97 mln zł wobec minus 8,14 mln zł rok wcześniej.

"Dzięki konsekwentnie wdrażanym działaniom autosanacyjnym, Idea Bank zakończył III kwartał 2019 r. z zyskiem - zarówno na poziomie skonsolidowanym, jak i samego banku. Oznacza to kontynuację pozytywnego trendu, jaki pojawił się w wynikach banku osiągniętych w poprzednim kwartale br." - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Wypracowany zysk, w połączeniu ze stopniowym ograniczaniem sumy bilansowej, dopasowanym do tempa sanacji Idea Banku, umożliwił dalszą lekką poprawę wskaźników kapitałowych, które na poziomie grupy kapitałowej wzrosły o 0,11 pkt proc., a w samym banku - o 0,06 pkt proc., podkreśliła instytucja.

"Nasza strategia, którą w skrócie można opisać 'przez rentowność do kapitałów', przynosi efekty już drugi kwartał z rzędu. [?] Mamy czyste przedpole, bo krytyczną analizę aktywów i modelu biznesowego przeprowadziliśmy w I połowie tego roku, a wyroki TSUE, o których jest ostatnio tak głośno, praktycznie w ogóle nas nie dotyczą. Dzięki temu możemy krok po kroku budować nowy bank, wiarygodny, rentowny, skupiony na budowie przemyślanej oferty dla mikro i małych przedsiębiorstw" - powiedział prezes Jerzy Pruski, cytowany w komunikacie.

W porównaniu do poprzedniego kwartału, Idea Bank obniżył koszty finansowania o 20%, utrzymując równocześnie silną pozycję płynnościową. Oznacza to zakończenie z sukcesem procesu stabilizowania kosztów pozyskiwania pasywów, które znacząco wzrosły na przełomie lat 2018 i 2019, wskazano także w materiale.

"Dalszemu ograniczeniu uległy również koszty administracyjne. Prowadzone działania restrukturyzacyjne przełożyły się na ich spadek o 13 mln zł, czyli o 18% w ujęciu bazowym oraz 38 mln zł i 37% w ujęciu bilansowym. Utrzymują się też niższe koszty ryzyka dla nowych kredytów, co jest efektem wcześniej wdrożonych zmian w modelu zarządzania ryzykiem kredytowym, prowadzących do bardziej selektywnej sprzedaży produktów" - czytamy dalej.

Idea Bank podkreśla, że kontynuuje rozpoczętą w połowie roku restrukturyzację zatrudnienia równolegle przeprowadzając głębokie zmiany w sieci sprzedaży. Bank szacuje, że łączne efekty działań restrukturyzacyjnych przyniosą w ujęciu rocznym oszczędności na poziomie około 100 mln zł.

"W III kwartale 2019 r. bank rozpoczął proces zmian modelu obsługi klientów w oddziałach w stronę obsługi bezgotówkowej. Równocześnie, oddziały banku są stopniowo przenoszone do lokalizacji o niższych kosztach, ale gwarantujących naszym klientom komfort obsługi. Do dzisiaj zmiany te objęły już 10 placówek Idea Bank" - napisano także w komunikacie.

Zgodnie z zapowiedziami, Idea Bank całkowicie odszedł od oferowania produktów inwestycyjnych i skupia się na obsłudze klienta biznesowego (szeroka gama produktów) oraz indywidualnego (atrakcyjna oferta oszczędnościowa).

"Absolutnym priorytetem Idea Banku jest uzyskanie trwałej rentowności oraz odbudowa wskaźników kapitałowych. Ścieżka dojścia do tych celów jest wyznaczona i obejmuje zmniejszanie kosztów przy równoczesnym wypracowywaniu atrakcyjnej, rentownej po uwzględnieniu kosztów ryzyka, oferty produktowej. Istotnym elementem tej ścieżki jest także ograniczanie sumy bilansowej w taki sposób, by proces ten był optymalny z punktu widzenia planu naprawy Banku" - podsumował Pruski.

Aktywa razem banku wyniosły 18,65 mld zł na koniec III kw. 2019 r. wobec 20,47 mld zł na koniec 2018 r.

W I-III kw. 2019 r. bank miał 65,49 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 396,39 mln zł straty rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2019 r. wyniosła 30,73 mln zł wobec 156,79 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 20,47 mld zł na koniec 2018 r.

(ISBnews)