ZUE miało 2,82 mln zł zysku netto, 4,57 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

ISBNews
19.11.2019 17:38
A A A


Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - ZUE odnotowało 2,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 0,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,57 mln zł wobec 0,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 268,45 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 236,74 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 3,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,81 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 748,26 mln zł w porównaniu z 555,86 mln zł rok wcześniej.

"Pomimo nadal wymagającego otoczenia rynkowego, nasze przychody ze sprzedaży osiągnęły po trzech kwartałach br. rekordową wartość ponad 748 mln zł, a wyniki na pozostałych poziomach zanotowały znaczący wzrost w porównaniu tego samego okresu 2018 roku" - powiedział prezes Wiesław Nowak, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

ZUE podkreśla, że po trzech kwartałach 2019 r. osiągnęło wzrost skonsolidowanych przychodów o 35%, do 748,3 mln zł z 555,9 mln zł rok wcześniej, co oznacza rekordowy w historii grupy poziom notowany po trzech kwartałach danego roku. Wynik EBITDA grupy wyniósł w tym czasie prawie 17 mln zł wobec 9,6 mln zł przed rokiem. Na poziomie operacyjnym grupa zanotowała 7,2 mln zł zysku w stosunku do 1,6 mln zł rok wcześniej. Zysk netto wyniósł na koniec września 2019 roku blisko 4 mln zł, czyli wzrósł o 102%.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 3,7 mln zł wobec 1,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2018 r. miała 833 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)