Gobarto miało 7,38 mln zł zysku netto, 11,86 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

ISBNews
19.11.2019 17:52
A A A


Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - Gobarto odnotowało 7,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 7,89 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 11,86 mln zł wobec 7,53 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 633,62 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 510,15 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 20,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,51 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 722,31 mln zł w porównaniu z 1 567,07 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Gobarto w okresie 9 miesięcy 2019 roku uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 1 722 308 tys. zł, co w porównaniu z rokiem poprzednim stanowi wzrost o prawie 10%. Przychody eksportowe wyniosły 199 490 tys. zł, a ich udział w strukturze przychodów ogółem ukształtował się na poziomie 11,58%. Wygenerowana przez grupę w tym okresie EBITDA wyniosła 68 638 tys. zł i była o 61,6 % wyższa od analogicznego okresu roku przedniego. Na poziomie skonsolidowanym grupa osiągnęła wynik netto na poziomie ponad 20 mln zł. Znacząco obniżył się poziom długu netto - o blisko 12% z 263 273 tys. złotych do 231 946" - czytamy w raporcie. 

Gobarto podało, że ceny skupu żywca wieprzowego w Polsce w pierwszych 9 miesiącach 2019 roku charakteryzowały się trendem wzrostowym. Najwyższy został zanotowany na przełomie I i II kwartału, wówczas cena skupu wzrosła z 4,48zł/kg w marcu do poziomu 5,72zł/kg w kwietniu. Kolejne miesiące to nieznaczne wzrosty i spadki cen - najniższa cena została zanotowana sezonowo w lipcu i osiągnęła poziom 5,60zł/kg. Jednak już w sierpniu cena ta wyniosła 5,85zł/kg a następnie 5,91zł/kg we wrześniu - było to najwyższe notowanie w badanym okresie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2019 r. wyniosła 7,32 mln zł wobec 16,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Gobarto (dawniej Polski Koncern Mięsny Duda) to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r. Należy do grupy kapitałowej Cedrob.

(ISBnews)