Energa ma ugodę z szóstą farmą wiatrową ws. praw majątkowych

ISBNews
20.11.2019 14:07
A A A


Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Energa-Obrót - spółka zależna Energi - i jedna z pozwanych przez nią farm wiatrowych w sposób polubowny zakończyły wszelkie spory dotyczące umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, podała grupa. Warunki ugody są neutralne dla wyniku finansowego.

"Strony ugody uznały współpracę na podstawie umowy kwestionowanej przez Energa-Obrót S.A. za definitywnie zakończoną. Warunki, na jakich zawarto ugodę wpływają neutralnie na wynik finansowy Energa-Obrót SA" - czytamy w komunikacie.

Zawarta ugoda jest szóstą z zawartych przez Energa-Obrót z pozwanymi farmami wiatrowymi. Łączna moc obiektów, których dotyczą zawarte ugody, stanowi około 44% łącznej mocy zainstalowanej wszystkich pozwanych farm wiatrowych, podano także.

We wrześniu 2017 r. Energa podała, że Energa-Obrót zaprzestała realizacji 22 ramowych umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia z wytwórcami energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) i zdecydowała o wszczęciu postępowań sądowych i arbitrażowych, których przedmiotem ma być ustalenie nieistnienia stosunków prawnych. Energa szacowała wtedy, że może dochodzić ok. 600 mln zł z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia jej kontrahentów w czasie realizacji 22 ramowych umów.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

(ISBnews)