GNB nie notuje dużego wzrostu spraw związanych z wyrokiem tzw. dużego TSUE

ISBNews
22.11.2019 12:05
A A A


Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Getin Noble Bank (GNB) nie obserwuje dużego wzrostu liczby pozwów sądowych klientów przeciwko bankowi związanych z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie hipotecznych kredytów walutowych,  poinformował członek zarządu Marcin Romanowski. 

"Jest pewien wzrost liczby wpływu spraw. Nie ma zalewu. Oczekujemy, że to się może zmienić, ale do tej pory ten wzrost nie jest duży"- powiedział Romanowski podczas konferencji prasowej.

Większość klientów, którzy mają kredyty frankowe, spłaca je, podkreślił. 

Bank podał, że na 30 września 2019 roku łączna wartość przedmiotu sporu w 1 904 postępowaniach sądowych dotyczących umów kredytowych indeksowanych do walut obcych, w których bank występował w charakterze pozwanego wyniosła 555 mln zł. Łączna wartość przedmiotu sporu we wszystkich 2 411 postępowaniach sądowych w tym dniu wyniosła 650 mln zł. 

Wartość utworzonych rezerw na zgłoszone sprawy sporne wyniosła 24,7 mln zł, w tym na postępowania dotyczące umów kredytów indeksowanych 15,6 mln zł. 

"Szanse na wygranie danej sprawy, a w konsekwencji także ocena potrzeby ustanowienia rezerwy na wypadek przegranej, w odniesieniu do wszystkich spraw sądowych (w tym dotyczących kredytów indeksowanych do walut obcych) ustalane są indywidualnie w oparciu o okoliczności danej sprawy. Do dnia 30 września 2019 roku w 77 prawomocnie zakończonych sprawach sądowych dotyczących kredytów indeksowanych sądy uznały rację banku, a w 10 rację klienta" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Bank podał także w dzisiejszym raporcie, że jego ocenie, orzeczenie TSUE będzie wpływać na przyszłe decyzje polskich sądów w sprawach związanych z umowami kredytów w CHF, których klauzule zostały uznane przez te sądy za abuzywne, przy czym w związku z tym, że żadne z postanowień umownych zawartych we wzorcach umownych banku (i jego poprzedników prawnych) odnoszących się bezpośrednio do mechanizmu indeksacji, nie zostało uznane za niedozwolone, nie zakazano jego stosowania ani nie zostało wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych, prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a TSUE w powyższym orzeczeniu nie badał kwestii abuzywności ww. klauzul, obecnie trudno przewidzieć, w jakim kierunku ukształtuje się orzecznictwo polskich sądów po ww. wyroku TSUE w zakresie kredytów udzielonych przez bank.

"Mając na uwadze powyższe, bank aktualnie nie zidentyfikował przesłanek wpływających istotnie na ocenę prawdopodobieństwa orzeczeń sądów w konkretnych sprawach i nie jest w stanie wiarygodnie oszacować wysokości zobowiązania warunkowego wynikającego z tego tytułu" - czytamy także. 

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.

(ISBnews)