IBS: Ok. 750 tys. osób w wieku 15-29 lat mogłoby zasilić rynek pracy

ISBNews
22.11.2019 13:50
A A A


Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Około 750 tys. młodych Polaków, czyli 12% osób między 15. a 29. rokiem życia, nie uczy się i nie pracuje, a ponad połowę tej grupy stanowią kobiety, wynika z wyliczeń Instytutu Badań Strukturalnych (IBS).

"To paradoks, że pracodawcy mają trudności ze znalezieniem pracowników, a jednocześnie tak duża grupa młodych osób nie może pracy znaleźć lub w ogóle jej nie szuka. Te osoby przy wsparciu państwa z powodzeniem mogłyby podjąć zatrudnienie w sektorze usług, handlu czy turystyce. Problem polega na tym, że ani decydenci, ani przedsiębiorcy nie potrafią do nich dotrzeć" - powiedziała wiceprezes Instytutu Badań Strukturalnych prof. SGH Iga Magda, cytowana w komunikacie.

IBS podaje, że młodzież nieucząca się i niepracująca nie jest tylko zjawiskiem polskim. Na Węgrzech, podobnie jak w Polsce, poza rynkiem pracy i systemem edukacji pozostaje 12,5% młodych osób, we Włoszech - 25% młodzieży.

W Polsce podobnie jak w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w grupie NEET (ang. not in employment, education or training) przeważają młode kobiety.

"Warto przyjrzeć się skuteczności działań umożliwiających młodym matkom powrót do pracy. Przykłady z takich krajów, jak Niemcy, Francja czy Szwecja pokazują, że aktywność kobiet rośnie, gdy mogą one znaleźć pracę w niepełnym wymiarze godziny, a dostęp do dobrej jakości żłobków i przedszkoli jest powszechniejszy" - powiedziała Iga Magda.

(ISBnews)