Torpol miał 12,02 mln zł zysku netto, 15,94 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

ISBNews
22.11.2019 17:45
A A A


Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Torpol odnotował 12,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 10,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 15,94 mln zł wobec 22,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 399,08 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 424,28 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 22,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,79 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 062,95 mln zł w porównaniu z 970,23 mln zł rok wcześniej.

"Stabilna sytuacja ekonomiczno-finansowa Grupy Torpol zdeterminowana jest wysokim tempem realizacji robot budowlanych, w ramach posiadanego, rekordowego portfela zamówień, wynikającym również z planowanych i realizowanych nakładów inwestycyjnych na sieć i infrastrukturę kolejową w Polsce w ramach programu rządowego pn. ?Krajowy Program Kolejowy" (KPK). Niemniej jednak w dalszym ciągu Grupa odczuwa presję z tytułu rosnących cen materiałów i kosztów ich transportu, a także rosnących wynagrodzeń w sektorze budowlanym, choć w mniejszym stopniu niż w ciągu ostatnich 2 lat. Pomimo trudnych okoliczności rynkowych oraz bardzo ostrożnego podejścia sektora bankowego i ubezpieczeniowego do branży budowlanej Grupa zrealizowała najwyższą bo wynoszącą ponad 1 mld złotych wielkość sprzedaży" - czytamy w raporcie. 

Torpol podał, że dalszy wzrost przychodów ze sprzedaży w bieżącym roku (+9,56%) wynika z wejścia w kluczową fazę realizacji głównych kontraktów jednostki dominującej w ramach posiadanego portfela zamówień. Ponadto zdecydowana większość kontraktów pozyskanych w 2019 roku realizowana jest w systemie ?buduj", co pozwoliło przystąpić do realizacji prac niezwłocznie po zawarciu umów kontraktowych.

"Dynamika wzrostu kosztu własnego sprzedaży w roku 2019 rdr. jest proporcjonalna do wzrostu przychodów netto ze sprzedaży. W konsekwencji zysk brutto ze sprzedaży Grupy wyniósł 51 687 tysięcy złotych (wzrost o 6,97% rdr.). Suma kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu Grupy wzrosła w okresie sprawozdawczym o 8% rdr. W efekcie zysk netto ze sprzedaży Grupy wyniósł 31 231 tysięcy złotych w ciągu III kwartałów 2019 roku wobec 29 379 tysięcy złotych w ciągu III kwartałów 2018 roku" - czytamy dalej. 

"Zysk netto Grupy z działalności kontynuowanej wyniósł 22 592 tys. złotych, natomiast po uwzględnieniu wyników zlikwidowanej spółki Torpol Norge wynik netto Grupy za okres sprawozdawczy wyniósł 22 148 tysięcy złotych. W opinii zarządu jednostki dominującej, biorąc pod uwagę niekorzystne okoliczności rynkowe, bardzo trudną sytuację branży budowlanej, wyniki Grupy w okresie sprawozdawczym należy ocenić pozytywnie" - podsumowano. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 20,66 mln zł wobec 5,82 mln zł straty rok wcześniej.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. W 2018 r. miała 1,53 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)