Ciech przyjął koncepcję reorganizacji Grupy Ciech; realizacja do końca 2022 r.

ISBNews
25.11.2019 14:57
A A A


Warszawa, 25.11.2019 (ISBnews) - Ciech przyjął koncepcję reorganizacji grupy, która zakłada wydzielenie niezależnych podmiotów biznesowych w formie spółek zależnych, działających w siedmiu podstawowych obszarach: Soda, Sól, Agro, Żywice, Krzemiany, Opakowania, Pianki, podała spółka. Planowana data zakończenia procesu implementacji koncepcji reorganizacji to koniec 2022 r.

Obecnie podstawową działalność biznesową realizują spółki grupy: Ciech Soda Polska (w obszarze sody i soli w Polsce), Ciech Soda Romania (w obszarze produkcji sody i krzemianów w Rumunii), Ciech Sarzyna (w obszarze produkcji żywic i środków ochrony roślin),
Ciech Vitrosilicon (w obszarze produkcji krzemianów i opakowań szklanych), Ciech Pianki (w obszarze produkcji pianek poliuretanowych) oraz Ciech Soda Deutschland (w obszarze produkcji sody kalcynowanej i oczyszczonej w Niemczech), a także przejęta w 2018 roku hiszpańska spółka Proplan (dystrybucja środków ochrony roślin na trzech kontynentach), zaznaczono.

Celem zmian jest stworzenie struktury, w ramach której każdy obszar biznesowy, zwany business unitem, ma działać jako odrębna spółka zależna od Ciechu, odpowiedzialna za realizację strategii i wyniki finansowe. W modelu docelowym poszczególne spółki będą odpowiedzialne za m.in. prowadzenie procesu zakupów surowców, produkcję, obsługę klientów i sprzedaż. Ponadto planowane jest dalsze uproszczenie struktury Grupy Ciech poprzez połączenia lub likwidacje pozostałych spółek o mniejszym znaczeniu dla grupy, podkreślono w komunikacie.

"Rozpoczynamy kolejny etap realizacji strategii na lata 2019-2021. Obok dziesiątek inicjatyw mających na celu zwiększenie efektywności produkcji, wykorzystania zasobów i ekspansji w obszarze nowych produktów i rynków, przygotowaliśmy także plan reorganizacji grupy, mając
na uwadze harmonizację i usprawnienie procesów operacyjnych. Działamy w siedmiu obszarach produkcji o różnej skali i uwarunkowaniach, wynikających ze specyfiki rynku, regulacji czy dostępności oraz wyceny surowców. Dlatego tak ważne jest uporządkowanie działalności
poszczególnych obszarów biznesowych, zwiększenie ich podmiotowości i samodzielności w codziennych działaniach z klientami czy dostawcami, poprzez utworzenie spółek w całości zarządzających danym biznesem. Natomiast zadaniem Ciech będzie wyznaczanie
strategii, kształtowanie standardów działania oraz tworzenie i utrzymywanie odpowiedniej kultury organizacyjnej" - powiedział prezes Dawid Jakubowicz, cytowany w komunikacie.

"Z uwagi na złożoność procesu, konieczność uzyskiwania licznych zgód i decyzji administracyjnych oraz przeprowadzania procesów wewnątrzgrupowych takich, jak podziały, podwyższenia kapitałów wymagające rejestracji przez właściwe sądy itp. na obecnym etapie planowana data zakończenia procesu implementacji koncepcji reorganizacji przypada na koniec 2022 roku" - podsumowano.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)