OncoArendi ma umowę z NCBR na dofinansowania projektu kwotą ok. 22,4 mln zł

ISBNews
26.11.2019 16:15
A A A


Warszawa, 26.11.2019 (ISBnews) - OncoArendi Therapeutics zawarło z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) umowę określającą zasady udzielenia dofinansowania projektu pt. "Rozwój przedkliniczny i kliniczny kandydata na lek OATD-01, do stosowania u pacjentów z sarkoidozą". Kwota dofinansowania to ok. 22,4 mln zł, podała spółka. 

"Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza. Całkowity koszt projektu emitenta nie zmienił się względem tego zawartego w ocenianym wniosku i wynosi ok. 34,6 mln zł, natomiast kwota dofinansowania to ok. 22,4 mln zł" - czytamy w komunikacie. 

Głównym celem projektu jest potwierdzenie bezpieczeństwa i wykazanie wstępnego efektu leczniczego OATD-01, przy podaniu jego wzrastających dawek pacjentom z sarkoidozą. OATD-01 blokujący selektywnie dwa enzymy chitynazy wykazał bezpieczeństwo i wstępną skuteczność w leczeniu sarkoidozy. Docelowy produkt oparty o OATD-01 ma charakteryzować się wysokim poziomem bezpieczeństwa, a jego efekt terapeutyczny będzie oparty o nowy mechanizm działania - blokowanie białka CHIT1, które wydaje się odgrywać istotną rolę w patogenezie sarkoidozy, przypomniano. 

Okres kwalifikowalności kosztów dla projektu przypada na lata 2019-2022, podsumowano. 

OncoArendi Therapeutics S.A. to innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od kwietnia 2018 r.

(ISBnews)