Best miał 23,3 mln zł zysku netto, 36,03 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

ISBNews
27.11.2019 07:36
A A A


Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - Best odnotowało 23,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 13,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 36,03 mln zł wobec 29,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 69,61 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 53,04 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 63,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 47,43 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 205,83 mln zł w porównaniu z 163,9 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Best zanotowała wyraźną poprawę kluczowych wyników finansowych: przychody z działalności operacyjnej wyniosły blisko 206 mln zł (wzrost o 26% r/r), zysk operacyjny sięgnął 109 mln zł (+30% r/r), a zysk netto przypisany akcjonariuszom Best wyniósł prawie 64 mln zł
(+34% r/r). Jednocześnie, od początku tego roku zadłużenie netto Grupy Best zmalało o 55 mln zł. Wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych na koniec trzeciego kwartału spadł do poziomu 0,97 ? najniższego od ponad 4 lat" - czytamy w komunikacie prasowym.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2019 r. wyniosła 3,24 mln zł wobec 11,79 mln zł zysku rok wcześniej.

"Od kilku lat funkcjonujemy w sytuacji bardzo dynamicznego otoczenia prawnego i licznych zmian dotyczących zasad i kosztów dochodzenia wierzytelności, zwłaszcza na drodze prawnej. Tylko w pierwszych trzech kwartałach tego roku poniesione przez nas koszty sądowo-egzekucyjne wzrosły o ponad 100% r/r. Ciągle doskonalimy więc nasze procesy i system operacyjny, aby ograniczać pozostałe koszty operacyjne. W efekcie, wypracowany przez Grupę Best w okresie pierwszych trzech kwartałów 2019 r. zysk z działalności operacyjnej wyniósł 109 mln zł i był o 30% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku" - powiedział prezes Best Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie. 

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)