ZBP: Wartość nowych kredytów hipotecznych wzrosła o 2,62% kw/kw w III kwartale

ISBNews
27.11.2019 10:01
A A A


Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - Wartość nowych kredytów hipotecznych udzielonych przez banki w III kw. 2019 r. wzrosła o 2,62% kw/kw do 16,87 mld zł, zaś liczba zawartych umów kredytowych zwiększyła się o 0,65% kw/kw do 59 707 umów, wynika z raportu AMRON-SARFIN. Liczba nowych umów była większa o 14,7% r/r, ale ich wartość wzrosła o 24,3%. Oczekiwania na cały 2019 r. to ok. 220 tys. kredytów na niespotykaną jeszcze w historii polskiego sektora bankowego kwotę 60 mld zł.

"W III kwartale 2019 r. banki po raz kolejny przekroczyły dotychczasowe prognozy, nie tylko zwiększając wartość akcji kredytowej w ujęciu kwartalnym, ale także udzielając większej liczby nowych kredytów mieszkaniowych. Po 9 miesiącach tego roku, wartość wszystkich udzielonych kredytów na zakup mieszkań i domów osiągnęła 87% wartości ubiegłego roku i wszystko wskazuje na to, że cały rok 2019 będzie rokiem rekordowym pod względem rozmiarów akcji kredytowej. Kwartalne wzrosty obserwujmy także w sferze mieszkaniowej - więcej mieszkań oddanych do użytkowania, więcej rozpoczętych budów i tylko nieznacznie mniej nowych pozwoleń. Ceny transakcyjne na głównych rynkach ponownie wzrosły, podobnie jak ceny najmu komercyjnego" - czytamy w komunikacie.

W ocenie ekspertów centrum AMRON, obecnie otoczenie makroekonomiczne sprzyja rozwojowi rynku nieruchomości. Rosnące wynagrodzenia przy jednocześnie niskich stopach procentowych i braku alternatywnych, atrakcyjnych możliwości lokowania oszczędności w sytuacji znacznej inflacji, a także rosnąca wartość nieruchomości sprzyjają postrzeganiu mieszkania jako dobrej inwestycji. Warunki panujące na rynku przełożyły się na wyniki sprzedaży mieszkań oraz poziom akcji kredytowej w III kwartale 2019 roku

"Mimo sygnalizowania przez banki zaostrzenia kryteriów udzielania kredytów hipotecznych - m.in. poprzez stopniowy wzrost marży, poziom akcji kredytowej w III kw/ 2019 r. był najwyższy od 43 kwartałów i historii publikacji raportów AMRON-SARFiN. Wyniki po trzech kwartałach na poziomie 87% wyniku roku poprzedniego pozwolą za kilka tygodni ogłosić rekordową akcję kredytową sektora hipotecznego w roku 2019. Osiągniemy poziom ok. 220 tys. kredytów na niespotykaną jeszcze w historii polskiego sektora bankowego kwotę 60 mld zł. To w głównej mierze efekt systematycznego wzrostu średniej wartości kredytu mieszkaniowego, która przekroczyła w trzecim kwartale br. wysokość 282 tys. zł i była wyższa o 8,8% niż 12 miesięcy wcześniej" - powiedział prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Związku Banków Polskich (ZBP) Jacek Furga, cytowany w komunikacie.

Przybierający na tempie wzrost akcji kredytowej, przekładający się również na coraz szybszy wzrost cen transakcyjnych budzi jednak niepokój wśród analityków i komentatorów rynku. Obserwowana od początku roku 2013 koniunktura na rynku mieszkaniowym znajduje uzasadnienie we wskaźnikach makroekonomicznych. Ceny wzrastają już nie tylko z powodu drożejących materiałów budowlanych, rosnących cen gruntów oraz rosnących kosztów pracy w sektorze budowlanym, podano także.

"W okresie ostatnich czterech lat ceny mieszkań wzrosły średnio, w 7 monitorowanych przez AMRON aglomeracjach, o 21,5% a stawki czynszu o 20,5%. Jednak rynek nieruchomości jest rynkiem lokalnym i różnice w poszczególnych aglomeracjach były rzeczywiście wysokie. W Warszawie, we Wrocławiu i w Łodzi wzrosty stawek czynszu były nawet o 10 pkt proc. wyższe niż wzrost ceny transakcyjnej m2 mieszkania a w aglomeracji katowickiej, w Krakowie i Poznaniu odwrotnie. Jedynie procentowe wzrosty cen transakcyjnych i stawek najmu w Gdańsku były do siebie najbardziej zbliżone i wyniosły w okresie tych 4 lat odpowiednio 38% i 35%. I w obu obszarach były to najwyższe wzrosty we wszystkich monitorowanych aglomeracjach" - dodał Furga. 

Tylko w III kw. 2019 r. przeciętne ceny transakcyjne lokali mieszkalnych w największych polskich miastach znacznie wzrosły o ponad 4%. I to zarówno w Białymstoku (wzrost średniej ceny transakcyjnej 1 m2 o 198 zł, czyli 4,20%), jak i w stolicy, gdzie średnia cena wyniosła 8 790 zł/m2 i była wyższa o 342 zł, czyli 4,05% niż w poprzednim kwartale. W odniesieniu do analogicznego okresu 2018 roku zanotowane wzrosty przeciętnej ceny transakcyjnej 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania wyniosły prawie 10%.

"Trudno dziś jednoznacznie odpowiedzieć, czy zaobserwowane od II kwartału br. wejście akcji kredytowej na kolejny, wyższy poziom jest do utrzymania. W chwili obecnej zbyt wiele czynników, zarówno tych zagrażających rozwojowi rynku kredytów mieszkaniowych (osłabienie koniunktury gospodarczej, wzrost kosztów kredytu oraz jego dostępność ograniczona skutkami orzeczenia TSUE, wzrost stóp procentowych w Polsce), jak również sprzyjających jego rozwojowi (rozwój nowych technologii w sektorze bankowym, rozwój bankowości hipotecznej i listów zastawnych, pojawienie się kredytu o stałej stopie, kontynuacja wzrostu dochodów ludności) jest trudnych do oceny" - podsumowano w materiale.

(ISBnews)