Kredyt Inkaso planuje emisję obligacji serii G1 o wartości nom. do 40 mln zł

ISBNews
28.11.2019 09:47
A A A


Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - Kredyt Inkaso podjął rozmowy mające na celu refinansowanie i pozyskanie kapitału poprzez emisję obligacji serii G1, podała spółka. Spółka planuje wyemitować do 40 tys. sztuk obligacji serii G1, o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, o łącznej wartości nominalnej do 40 mln zł.

"Emitent planuje, by środki pozyskane z emisji obligacji zostały przeznaczone na refinansowanie obecnego zadłużenia oraz na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej grupy, w tym w szczególności na bezpośredni lub pośredni zakup nowych portfeli wierzytelności" - czytamy w komunikacie.

Parametry obligacji, w tym w szczególności oprocentowanie, okres wykupu, dopuszczenie do obrotu zostaną ostatecznie ustalone przez Kredyt Inkaso po przeprowadzeniu rozmów z potencjalnymi inwestorami, podano również.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. 

(ISBnews)