Work Service miał 14,31 mln zł straty netto z dział. kont. w I-III kw. 2019 r.

ISBNews
29.11.2019 10:28
A A A


Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Work Service odnotował 14,31 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w okresie I-III kw. 2019 r. wobec 71,74 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata netto ogółem (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnęła w tym czasie 15,66 mln zł w porównaniu z 33,1 mln zł straty rok wcześniej.

"W tabeli zaprezentowano również wynik na działalności zaniechanej:

- dane finansowe działalności zaniechanej za okres 01.01.2019-30.09.2019 obejmują grupę Prohuman, Antal,

- dane finansowe działalności zaniechanej za okres 01.01.2018-30.09.2018 obejmują grupę Prohuman, Antal, a także grupę Exact i grupę ProService które były również w tym okresie konsolidowane" - zaznaczono w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 14,81 mln zł wobec 52,3 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 636,04 mln zł w I-III kw. 2019 r. wobec 1 001,28 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2019 r. wyniosła 29,53 mln zł wobec 50,33 mln zł straty rok wcześniej.

Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 084,75 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)