GPW wykluczyła akcje NWR z obrotu od 13 grudnia

ISBNews
04.12.2019 18:00
A A A


Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowiła wykluczyć akcje New World Resources (NWR) z obrotu giełdowego od 13 grudnia, podała spółka.

"Obrót akcjami spółki New World Resources Plc pozostaje zawieszony od dnia 5 maja 2017 r. z uwagi na brak publikacji raportów rocznych za lata obrotowe 2016-2018. [...] Podkreślenia wymaga fakt, iż spółka całkowicie zaprzestała wykonywania jakichkolwiek obowiązków informacyjnych. Ostatnim przekazanym przez emitenta za pośrednictwem systemu ESPI raportem był raport bieżący nr 53/2016 z dnia 4 listopada 2016 r., zawierający wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu w dniu 3 listopada 2016 r." - czytamy w komunikacie. 

W ocenie zarządu giełdy, długotrwały brak publikacji podstawowych informacji dotyczących spółki, w tym jej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej, a zatem kluczowych informacji  z punktu widzenia możliwości oceny sytuacji emitenta i jego perspektyw na przyszłość, których inwestorzy mają prawo zasadnie oczekiwać, uniemożliwia uczestnikom rynku prawdziwą, rzetelną i kompletną ocenę sytuacji spółki oraz jej instrumentów finansowych, podano także.

"Dodatkowo, w dniu 3 listopada 2016 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę w sprawie postawienia spółki w stan likwidacji oraz wyznaczenia likwidatorów, o czym spółka poinformowała raportem bieżącym nr 52/2016 z dnia 3 listopada 2016 r. Ponadto w sierpniu 2019 r. Zarząd giełdy powziął informację o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego w Wielkiej Brytanii (Financial Conduct Authority) decyzji o wykluczeniu z dniem 19 lipca 2018 r. akcji spółki z obrotu na rynku macierzystym spółki, czyli na rynku organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Londynie (Official List of the London Stock Exchange)" - czytamy dalej.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, a w szczególności fakt całkowitego zaprzestania wykonywania przez spółkę obowiązków informacyjnych, zarząd giełdy uznał, iż wzgląd na interes oraz bezpieczeństwo uczestników obrotu wymaga wykluczenia akcji spółki New World Resources Plc z obrotu giełdowego. podsumowano w materiale. 

New World Resources Plc było notowane na GPW od 2011 r.

(ISBnews)