MAP obejmie nadzór wła¶cicielski nad 210 spółkami z udziałem Skarbu Państwa

ISBNews
06.12.2019 13:45
A A A


Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) -  Minister Aktywów Państwowych (MAP) obejmie nadzór wła¶cicielski nad 210 spółkami z udziałem Skarbu Państwa m.in. z sektora energetycznego, surowcowego, zbrojeniowego, a także nad takimi spółkami, jak PZU, GPW, czy PKO BP, podało Rz±dowe Centrum Legislacji (RCL). Pozostałe 142 spółki wymienione w rozporz±dzeniu obejm± członkowie Rady Ministrów lub pełnomocnicy, w tym Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP). 

"W dniu 15 listopada 2019 r. powołany został minister aktywów państwowych, który zgodnie z przyjętymi założeniami ma wykonywać prawa z akcji lub udziałów w większo¶ci spółek Skarbu Państwa. Obecnie minister aktywów państwowych, na mocy rozporz±dzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra aktywów państwowych (Dz. U. poz. 2256), kieruje działami administracji rz±dowej: energia oraz gospodarka złożami kopalin" - czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR) w projekcie rozporz±dzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuj± inni niż prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy rz±du lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. 

"W zwi±zku z powyższym, w celu przekazania ministrowi aktywów państwowych wykonywania praw z akcji lub udziałów należ±cych do Skarbu Państwa konieczne jest wydanie rozporz±dzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuj± inni niż prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy rz±du lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa" - czytamy dalej.

Pod zarz±dem MAP będ± takie spółki, jak:

- Centrala Farmaceutyczna "Cefarm" SA z siedzib± w Warszawie,

- Centrala Zbytu Węgla "Węglozbyt" SA z siedzib± w Katowicach,

- Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. z siedzib± w Warszawie,

- Dalmor SA z siedzib± w Gdyni,

- Elektrociepłownia "Będzin" SA z siedzib± w Poznaniu,

- Elektromontaż Gdańsk SA z siedzib± w Gdańsku,

- Enea SA z siedzib± w Poznaniu,

- Energa SA z siedzib± w Gdańsku,

- "Energop" Sp. z o.o. z siedzib± w Sochaczewie,

- Exatel SA z siedzib± w Warszawie,

- Fabryka Aparatury Elektromedycznej Famed ŁódĽ SA z siedzib± w Łodzi,

- Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o. z siedzib± w Bydgoszczy,

- Giełda Papierów Warto¶ciowych w Warszawie SA z siedzib± w Warszawie,

- Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" SA z siedzib± w Grzybowie,

- Grupa Azoty SA z siedzib± w Tarnowie,

- Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" SA z siedzib± w Puławach,

- Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" SA z siedzib± w Policach,

- Grupa Lotos SA z siedzib± w Gdańsku,

- H. Cegielski-Poznań SA z siedzib± w Poznaniu,

- "Katowicki Węgiel" Sp. z o.o. z siedzib± w Katowicach,

- Huta Łabędy SA z siedzib± w Gliwicach,

- Huta Stalowa Wola SA z siedzib± w Stalowej Woli,

- Jastrzębska Spółka Węglowa SA z siedzib± w Jastrzębiu - Zdroju,

- KGHM Polska MiedĽ SA z siedzib± w Lubinie,

- Kopalnia Soli ,"Wieliczka" SA z siedzib± w Wieliczce,

- Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o. mz siedzib± w Bochni,

- Krajowa Spółka Cukrowa SA z siedzib± w Toruniu,

- Krajowy Depozyt Papierów Warto¶ciowych SA z siedzib± w Warszawie,

- LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.z siedzib± w Warszawie,

- Lotos Petrobaltic SA z siedzib± w Gdańsku,

- Mesko SA z siedzib± w Skarżysku - Kamiennej,

- PGE Polska Grupa Energetyczna SA z siedzib± w Warszawie,

- "Piastowskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL" Sp. z o.o. z siedzib± w Piastowie,

- PKP Polskie Linie Kolejowe SA z siedzib± w Warszawie,

- "Poczta Polska" SA z siedzib± w Warszawie,

- Pol-Mot Holding SA z siedzib± w Warszawie,

- Polska Grupa Górnicza SA z siedzib± w Katowicach,

- Polska Grupa Lotnicza SA z siedzib± w Warszawie,

- Polska Grupa Zbrojeniowa SA z siedzib± w Radomiu,

- Polski Holding Nieruchomo¶ci SA z siedzib± w Warszawie,

- Polski Koncern Naftowy Orlen SA z siedzib± w Płocku,

- Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Z siedzib± w Warszawie,

- Polskie Koleje Państwowe SA z siedzib± w Warszawie,

- Powszechna Kasa Oszczędno¶ci Bank Polski SA z siedzib± w Warszawie,

- Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA z siedzib± w Warszawie,

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "Polonus" w Warszawie SA z siedzib± w Warszawie

- Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych ,,Naftoport" Sp. z o.o. z siedzib± w Gdańsku,

- Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o. z siedzib± w Tarnobrzegu,

- Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa'' SA z siedzib± w Warszawie,

- Tauron Polska Energia SA z siedzib± w Katowicach,

- Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzib± w Warszawie,

- Towarzystwo Finansowe "Silesia" Sp. z o.o. z siedzib± w Katowicach,

- Veolia Południe Sp. z o.o. z siedzib± w Tarnowskich Górach,

- "Wars" SA z siedzib± w Warszawie,

- Węglokoks SA z siedzib± w Katowicach,

- Wojskowe Zakłady Elektroniczne SA z siedzib± w Zielonce,

- Wytwórnia Surowic i Szczepionek Biomed Sp. z o.o. z siedzib± w Warszawie,

- Zakłady Chemiczne "Nitrochem" SA z siedzib± w Bydgoszczy,

- Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA z siedzib± w Niedzicy.

"Zmiana rozporz±dzenia będzie miała wpływ na podmioty uprawnione do wykonywania praw z akcji należ±cych do Skarbu Państwa, jak również na spółki, a tym samym na mienie państwowe. Projekt nie będzie miał wpływu na pozostałe obszary" - czytamy także w OSR.

Rozporz±dzenie wchodzi w życie z dniem następuj±cym po dniu ogłoszenia.

(ISBnews)