Przychody Taurona z rynku mocy mogą wynieść 135,3-154,6 mln zł w 2024 r.

ISBNews
06.12.2019 14:40
A A A


Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - Spółki Grupy Tauron, które wzięły udział w aukcji głównej rynku mocy na okres dostaw przypadający na rok 2024, mogą mieć od 135,29 mln zł do 154,6 mln zł przychodów z tego tytułu w 2024 r., podał Tauron.

"Według szacunków spółki, cena zamknięcia aukcji ukształtuje się w przedziale od 235,91 do 269,58 zł/kW/rok, a przychody Grupy Tauron z rynku mocy, skalkulowane w oparciu o powyższy przedział ceny zamknięcia aukcji, mogą wynosić:
a) w 2024 r.: od 135,29 mln zł do 154,6 mln zł,
b) w 2025 r.: od 125,98 mln zł do 143,96 mln zł,
c) w latach 2026-2028: łącznie od 357,4 mln zł do 408,41 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z ustawą, wstępne wyniki aukcji zostaną podane do publicznej wiadomości przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w terminie 3 dni roboczych od zakończenia aukcji, tj. do 11 grudnia 2019 r., a ostateczne wyniki aukcji zostaną ogłoszone przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w pierwszym dniu roboczym następującym po 21 dniu od dnia zakończenia aukcji, przypomina Tauron.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,1 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)