PSE: Nakłady na rozwój sieci przesyłowej planowane na 14,04 mld zł w 2021-2030

ISBNews
10.12.2019 08:58
A A A


Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - Suma planowanych nakładów na rozwój sieci przesyłowej w latach 2021-2030 w scenariuszu ekspansji wynosi 14 042,8 mln zł, podały Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE).

PSE zidentyfikowały trzy zakresy potrzeb rozwoju sieci przesyłowej: "pasywny" - oparty na scenariuszu nieuwzględniającym rozwoju morskich elektrowni wiatrowych, dla którego nie było potrzeby realizacji istotnej części inwestycji na północy KSE; "zrównoważony" - oparty na scenariuszach CbG i GbG, który wymaga dodatkowych inwestycji na północy KSE na potrzeby przyłączenia morskich elektrowni wiatrowych; największy zakres inwestycyjny został zidentyfikowany w wariancie "ekspansji" - opartym na scenariuszu dynamicznego rozwoju morskich farm wiatrowych, który wymaga oprócz inwestycji na północy kraju, wzmocnienia sieci przesyłowej w środkowej części KSE.

"Suma planowanych nakładów w latach 2021-2030 w scenariuszu ekspansji wynosi 14 042,8 mln zł" - czytamy w "Projekcie planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2021-2030".

Efekty realizacji zadań inwestycyjnych:

Przyrost długości torów linii 400 kV: 3 597 km

Przyrost długości torów linii 220 kV: -397 km

Długość torów modernizowanych linii 400 kV: 1 643 km

Długość torów modernizowanych linii 220 kV: 1 373 km

Przyrost zdolności transformacji 400/220 kV: 1 770 MVa

Przyrost zdolności transformacji 400/110 kV: 11 640 MVa

Przyrost zdolności transformacji 220/110 kV: 1 545 MVa, podano także w projekcie.

Jak podało PSE, całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną netto w Polsce wyniesie 159,9 TWh w 2020 r., 170,1 TWh w 2025 r., 181,1 TWh w 2030 r., 191,9 TWh w 2035 r. i 204,2 TWh w 2040 r.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Są właścicielem ponad 14 000 km linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

(ISBnews)