CBRE i Panattoni: Wskaźnik optymizmu logistyki spadł r/r o 8,4 pkt na 2019-2020

ISBNews
10.12.2019 12:10
A A A


Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - Wskaźnik Poziomu Optymizmu w zakresie Logistyki i Łańcucha Dostaw w Polsce na lata 2019-2020 spadł r/r do 49 pkt z 57,4 pkt, wynika z raportu "Confidence Index 2019/2020", przygotowanego przez firmy CBRE i Panattoni Europe,

Wykazał on też, że 60% firm logistycznych i ich klientów spodziewa się wzrostu obrotów w nadchodzących miesiącach, 44% planuje zwiększać zatrudnienie, a 74% wykazuje chęć inwestowania w logistykę i łańcuch dostaw w najbliższym roku.

"Mimo, że Wskaźnik Poziomu Optymizmu w zakresie Logistyki i Łańcucha Dostaw w Polsce na lata 2019-2020 w naszym raporcie został określony na niższym niż w zeszłym roku poziomie - spadek z 57,4 pkt na 49 pkt - to w wielu aspektach działalności firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych widać spory optymizm. Spodziewają się wzrostu obrotów, znacząca część chce inwestować. Co ważne, większość przedsiębiorstw nadal uważa, że nasz kraj jest konkurencyjny wśród rynków Unii Europejskiej. Mniej planuje zwiększać zatrudnienie, co prawdopodobnie jest związane z najważniejszym, wskazywanym w naszym badaniu wyzwaniem - presją płacową" - skomentowała szefowa Działu Powierzchni Magazynowych i Logistyki CBRE Beata Hryniewska, cytowana w komunikacie poświęconym raportowi.

Wskaźnik Poziomu Optymizmu opiera się na obliczeniach obejmujących odsetek respondentów (osób zajmujących stanowiska kierownicze w firmach logistycznych oraz przemysłowych i handlowych) zgłaszających zmianę na lepsze, brak zmian oraz zmianę na gorsze w sektorze. W efekcie wynik ponad 50 oznacza przewidywanie zmian na lepsze, a poniżej 50 - zmian na gorsze. Im wynik bardziej oddalony od 50, tym silniejsza poprawa lub pogorszenie są przewidywane w przyszłości, wyjaśniono.

Większość (60%) respondentów spodziewa się wzrostu obrotów w nadchodzących miesiącach. Jedna piąta firm (20%) przewiduje silny wzrost o ponad 8%, a kolejne 32% rozwój na poziomie 2-5%. Najbardziej optymistycznie podchodzą do tej kwestii firmy logistyczne. Ponad trzy czwarte z nich (77%) oczekuje wzrostu, a blisko jedna czwarta (23%) wierzy, że ich roczny obrót wzrośnie o ponad 10%. Najwyższy odsetek przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych (33%) oczekuje, że w przyszłym roku ich obroty wzrosną o około 2-5%. Podobna grupa nie spodziewa się zmian. Jednocześnie w każdej z badanych branż średnio ponad jedna piąta przedsiębiorstw prognozuje spadek obrotów.

Spadł r/r odsetek firm, które planują zwiększać zatrudnienie. W tym roku przyjmować nowe osoby ma w planach 44% respondentów, podczas gdy w zeszłorocznej edycji badania było to 59%. Równocześnie jedynie 6% przewiduje spadek liczby pracowników w przyszłym roku, co jest wynikiem podobnym do 7% uzyskanych w ubiegłym roku. Połowa respondentów planuje utrzymywać liczebność firmy na stałym poziomie - wskazują autorzy raportu. Podobnie jak w poprzednim roku, jedna czwarta zapytanych przedsiębiorstw przyznała, że w ciągu minionych 12 miesięcy płace w firmie wzrosły, a warunki pracy się poprawiły, podano także.

Ponadto 43% firm oceniło tempo rozwoju sektora handlu elektronicznego w 2019 roku na około 6-10%, a kolejne 43% wskazało bardziej optymistyczne prognozy na poziome 11-15%. Firmy logistyczne wykazują wyższy optymizm w tej kwestii niż przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe.

Zapytani o to, w jaki sposób ich organizacje zamierzają sprostać wyzwaniom wynikającym z rozwoju sektora handlu elektronicznego w 2019 roku, respondenci odpowiadali, że plany obejmują inwestycje przede wszystkim w usprawnienia technologiczne i rozszerzone okna czasowe - po 37% odpowiedzi. 14% zapytanych planuje dokonać inwestycji w dodatkowe zasoby, a konkretnie w siłę roboczą.

"Centralna Polska i Śląsk to regiony w których, zdaniem respondentów, najbardziej wzrośnie popyt na usługi w ramach łańcucha dostaw. Otrzymały one odpowiednio 22% i 15% głosów. Następne destynacje inwestycyjne to Wrocław, Poznań i Warszawa, na które głosy oddało po 11% zapytanych. Regiony Warszawy, Poznania i Północnej Polski odnotowały w tym roku najwyższy przyrost głosów, a z kolei regiony Krakowa i Zachodniej Polski otrzymały ich mniej, niż w poprzedniej edycji badania" - czytamy także.

W kwestii planów inwestycyjnych, blisko trzy czwarte (74%) respondentów wykazuje chęć inwestowania w logistykę i łańcuch dostaw w najbliższym roku. Zarówno firmy logistyczne, jak i przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe wykazują duży optymizm w kwestii planowanych na przyszłość nakładów inwestycyjnych, przewidując znaczące wydatki.

Natomiast najważniejszym wyzwaniem dla firm, niezależnie od branży okazała się presja płacowa - wskazało na nią 39% firm. Na drugim i trzecim miejscu wskazały presję cenową pochodzącą ze strony klientów oraz niedobór kierowców i pozostałych wykwalifikowanych pracowników.

Firmy logistyczne po raz kolejny skoncentrują się na redukcji kosztów oraz pozycji i postrzeganiu organizacji na rynku. 27% respondentów wskazało redukcję kosztów jako jeden z najważniejszych celów. Kolejne to pozyskiwanie nowych klientów, na równi ze zwiększeniem marży oraz utrzymaniem istniejącej bazy klientów.

W przypadku przedsiębiorców z branży wytwórczej i handlowej najważniejszym celem będzie optymalizacja wydajności i szybkości działań - jest to obszar konsekwentnie wskazywany przez respondentów od dwóch lat. Podobnie jak w przypadku dostawców usług logistycznych, kolejnym najważniejszym obszarem dla przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych okazała się redukcja kosztów. Dwa powyższe zagadnienia uzyskały w sumie ponad 60% odpowiedzi respondentów. Na trzecim miejscu uplasowało się wykorzystanie technologii w ramach operacji łańcucha dostaw, zakończono.

III edycja raportu "Confidence Index 2019/2020. Wskaźnik Poziomu Optymizmu w zakresie Logistyki i Łańcucha Dostaw w Polsce" została opracowana przez CBRE i Panattoni Europe przy wsparciu agencji badawczej Analytiqa. Badanie zostało zrealizowane na grupie 51 respondentów, w tym 26 firm logistycznych oraz 25 firm z branży produkcyjnej i handlowej (firmy korzystające z usług logistyków). Wszyscy respondenci reprezentowali stanowiska dyrektorskie lub kierownicze. Badanie zostało przeprowadzone metodą ankietową w 2019 r.

(ISBnews)