Analizy Online: Saldo wpłat i wypłat w TFI wyniosło 0,7 mld zł w listopadzie

ISBNews
11.12.2019 09:00
A A A


Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - Saldo wpłat i wypłat w funduszach inwestycyjnych wyniosło 0,7 mld zł w listopadzie 2019 r., podały Analizy Online.

Listopad przyniósł kontynuację napływu nowych środków do funduszy inwestycyjnych, przy czym dodatni bilans odnotowały tylko fundusze detaliczne. Do nich klienci wpłacili +0,9 mld zł. W przypadku funduszy niedetalicznych przeważyły umorzenia (-0,2 mld zł), podano.

"Najwięcej nowych środków pozyskał tegoroczny lider, czyli fundusze dłużne. W listopadzie klienci wpłacili do nich +1,1 mld zł netto. Trwa przenoszenie kapitału między funduszami PKO TFI - do PKO Obligacji Długoterminowych klienci wnieśli ponad +0,2 mld zł netto (ale już z PKO Obligacji Skarbowych, swoją drogą wciąż największego funduszu detalicznego, wypłacili -0,6 mld zł). Po ponad 100 mln zł nowego kapitału pozyskały jeszcze Generali Korona Dochodowy, NN Krótkoterminowych Obligacji oraz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych. Kapitał płynie głównie do funduszy o uniwersalnej strategii i to zarówno do funduszy papierów krótko- i średnio terminowych (w tej grupie znajduje się większość dawnych funduszy gotówkowych), jak i uniwersalnych długoterminowych. Klienci wpłacili pieniądze także do funduszy papierów skarbowych oraz korporacyjnych" - czytamy w komunikacie.

Trwa odpływ środków z funduszy akcyjnych. Dwudziesty drugi miesiąc z rzędu klienci więcej środków z nich wypłacili niż wpłacili, co daje łącznie -6,4 mld zł. Wyraźnie spadły odpływy z funduszy akcji polskich, w listopadzie ich nadwyżka nad wpłatami wyniosła -38 mln zł. Za to odpływy dotknęły funduszy akcji zagranicznych, z których klienci wypłacili -0,3 mld zł, najwięcej w tym roku. Odpowiada za to głównie PKO Technologii i Innowacji Globalny (ponad -0,2 mld zł).

W przypadku sprzedaży funduszy absolutnej stopy zwrotu odnotowano dodatni bilans. Po 23 miesiącach przewagi umorzeń (łącznie -7,4 mld zł) w listopadzie bilans sprzedaży był dodatni (na symbolicznym poziomie +1 mln zł). To przede wszystkim zasługa jednego z FIZ-ów zarządzanego przez Rockbridge TFI, podkreślono.

Dodatnie saldo wpłat i wypłat odnotowały jeszcze fundusze mieszane (+35 mln zł), głównie dzięki popularności funduszy cyklu życia. Pozostałe segmenty zakończyły miesiąc z przewagą umorzeń.

"Liderem sprzedaży w listopadzie zostało Pekao TFI (+0,2 mld zł), dzięki wysokiej popularności swoich funduszy dłużnych. W pierwszej trójce znalazły się także TFI PZU i Generali Investments TFI. Po przeciwnej stronie znalazło się Noble Funds TFI" - podano także.

Bilans sprzedaży funduszy liczony od początku roku wynosi obecnie +1,3 mld zł.

(ISBnews)