Quercus TFI podpisał z GetBack umowę spłat z obligacji na łącznie 91,22 mln zł

ISBNews
11.12.2019 14:30
A A A


Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - Quercus TFI podpisał z GetBack w restrukturyzacji (jako dłużnikiem) umowy restrukturyzacyjną w zakresie spłat wierzytelności z obligacji o wartości nominalnej 80,5 mln zł i łącznej wartości wraz z należnościami ubocznymi 91,216 mln zł, podała spółka.

"Zgodnie z ww. umową:

- spłata zobowiązań wynikających z ww. obligacji została ustalona na poziomie pomiędzy 35 000 000 a 40 000 000 zł (uzależnione od wycen wartości zabezpieczeń na dzień uprawomocnienia się przyśpieszonego postępowania układowego), co przy uwzględnieniu całkowitej wartości wierzytelności powoduje redukcję zobowiązań dłużnika na poziomie ok. 56-61%,

- fundusze zarządzane przez Quercus TFI nie będą podejmować działań prawnych w stosunku do dłużnika,

- nie przewidziano kar umownych,

- fundusze zarządzane przez Quercus TFI nie otrzymają dodatkowego zabezpieczenia,

- Dłużnik zobowiązał się do wypłacenia w ratach kwoty 15 213 913,12 zł do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz 10 118 365,1 zł do dnia 31 grudnia 2021 r. (uzależnione od wycen wartości zabezpieczeń na dzień uprawomocnienia się układu). Pozostała część kwoty zostanie wypłacona w ramach rat układowych zgodnie z przyjętym planem restrukturyzacyjnym, po uprawomocnieniu się przyśpieszonego postępowania układowego;

- pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardowo zawieranych tego typu umów" - wymieniono w komunikacie.

Umowa wejdzie w życie po wyrażeniu zgody na jej zawarcie przez Nadzorcę Sądowego, podano także.

Quercus TFI i Q1 FIZ posiadają ekspozycję z tytułu ww. obligacji w równych częściach (w proporcji 50/50). 

"Inwestorzy powinni mieć na względzie, że wykonanie ww. umowy uzależnione jest od sytuacji finansowej dłużnika, prowadzenia bieżącej działalności (w tym prawomocnego zakończenia przyśpieszonego postępowania układowego) i nie ma gwarancji, że ww. umowa zostanie przez dłużnika wykonana" - podkreślono także.

W ocenie zarządu Quercus TFI, redukcja zobowiązań była najwyższą uzyskaną przez dłużnika jednostkową redukcją zobowiązań wśród wierzycieli zabezpieczonych i powinna ułatwić wypełnienie zobowiązań dłużnika w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, podsumowano w informacji.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)