PZ Cormay ogłosił wezwanie na 992 283 akcji Orphee po cenie 1,96 zł/ szt.

ISBNews
11.12.2019 17:36
A A A


Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - PZ Cormay ogłosił wezwanie na 992 283 akcji Orphee o wartości nominalnej 0,1 CHF każda, stanowiących 2,57% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu po cenie 1,96 zł za sztukę, podał pośredniczący w wezwaniu Trigon Dom Maklerski.

"W konsekwencji, w wyniku nabycia wszystkich akcji objętych wezwaniem, podmiot nabywający zamierza łącznie posiadać wszystkie akcje w spółce, tj. 38 608 500 akcji spółki, reprezentujących łącznie 100% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających łącznie do 38 608 500 głosów na walnym zgromadzeniu, tj. do 100% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu" - czytamy w informacji.

Na dzień ogłoszenia niniejszego żądania wzywający łącznie z akcjami własnymi posiadanymi przez spółkę posiada 37 616 217 akcji spółki, co stanowi 97,43% kapitału, uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu, przy czym spółka, jako podmiot zależny wzywającego nie będzie mogła wykonywać prawa głosu z akcji własnych, posiadanych przez spółkę, zaznaczono w informacji.

Zapisy potrwają od 7 stycznia 2020 roku do 6 lutego 2020 roku. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 11 lutego, a przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji to 14 lutego 2020 r.

"Wzywający zamierza przeprowadzić proces mający na celu wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu zgodnie z art. 91 Ustawy i przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji). Wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu będzie wymagało decyzji Komisji Nadzoru Finansowego" - czytamy dalej.

Na początku września br. rada nadzorcza PZ Cormay wyraziła zgodę na nabycie akcji Orphée (spółki zależnej), aż do maksymalnie wszystkich akcji Orphée aktualnie posiadanych przez innych niż PZ Cormay akcjonariuszy Orphée, po cenie jednostkowej nie wyższej niż 1,95 zł.

Jak wówczas podano, zakończenie konsolidacji PZ Cormay i Orphée na poziomie kapitałowym oraz uporządkowanie organizacyjne grupy kapitałowej PZ Cormay, obejmujące m.in. eliminację statusu spółki publicznej / giełdowej podmiotu (Orphée) z tej grupy innego niż jednostka dominująca, jest jednym z elementów strategii rozwojowej spółki.

PZ Cormay to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor aparatury medycznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

(ISBnews)