Enea w strategii zakłada transformację w kierunku koncernu niskoemisyjnego

ISBNews
13.12.2019 08:08
A A A


Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Enei zatwierdziła dokument pn.: "Strategia rozwoju grupy kapitałowej Enea do 2030 roku z perspektywą 2035 roku", który został przyjęty do realizacji, podała spółka. Enea zakłada transformację w kierunku innowacyjnego koncernu niskoemisyjnego.

"Grupa kapitałowa Enea, jako odpowiedzialny koncern surowcowo-energetyczny, chcąc sprostać globalnym wyzwaniom zakłada prowadzenie swojej działalności w sposób zrównoważony przy jednoczesnym minimalizowaniu oddziaływania na środowisko naturalne" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z nową misją: "Enea dostarcza niezawodne produkty i usługi dla klientów budując trwałe relacje oparte na poszanowaniu środowiska naturalnego oraz wzajemnych wartości", podano także.

"Biorąc pod uwagę: (i) istotne zmiany w otoczeniu bliższym i dalszym funkcjonowania firmy oraz sektora paliwowo-energetycznego zarówno w zakresie regulacyjnym jak i rynkowym, (ii) szybki postęp technologiczny we wszystkich obszarach łańcucha wartości, głównie rozwiązań dla energetyki odnawialnej i rozproszonej, (iii) poszanowanie środowiska naturalnego i wsparcie celów klimatycznych Unii Europejskiej, GK Enea zaktualizowała kierunki rozwoju. Kluczowe z nich to:

1) Transformacja aktywów wytwórczych w oparciu o źródła zero- i niskoemisyjne;

2) Innowacyjne usługi dla klientów Enei;

3) Nowoczesna komunikacja i modele współpracy z klientem;

4) Elektromobilność, technologie wodorowe;

5) Smart Grid ? inteligentne rozwiązania dla klientów;

6) Automatyzacja, robotyzacja i digitalizacja procesów;

7) Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja, blockchain;

8) Magazynowanie energii;

9) Pozyskanie paliw zgodnie z najlepszymi praktykami i poszanowaniem środowiska" - wymieniono również.

Enea zakłada transformację w kierunku innowacyjnego koncernu niskoemisyjnego, oferującego nie tylko energię elektryczną, lecz kompleksowe pakiety produktów i usług oczekiwanych przez klientów, wskazano także.

"Kierunki rozwoju stanowią fundament do określenia celów strategicznych dla Grupy. Enea identyfikuje pięć najważniejszych celów strategicznych wspierających transformację GK Enea w kierunku koncernu niskoemisyjnego:

1) Dywersyfikacja portfela wytwórczego GK Enea;

2) Niezawodność i ciągłość dostaw energii elektrycznej;

3) Odpowiedzialny partner w zrównoważonym zarządzaniu relacjami ze społecznościami lokalnymi, środowiskiem i Klientami;

4) Zachowanie bezpieczeństwa finansowego GK Enea;

5) Innowacyjność we wszystkich aspektach działalności GK Enea" - wymieniono również.

Jednocześnie spółka uznała, że w ramach nadrzędnego celu grupy istotą będzie również jej zrównoważony rozwój. W związku z powyższym celem nadrzędnym GK Enea jest "Systematycznie rosnąca wartość grupy kapitałowej Enea przy zachowaniu zrównoważonego rozwoju", stwierdzono także.

"Mapa celów obejmuje, obok celu nadrzędnego, niżej wskazane cele:

W perspektywie właściciela:

- Trwałe relacje z klientami, systematycznie spadające koszty dotarcia i utrzymania klienta;

- Zachowanie bezpieczeństwa finansowego GK Enea;

- Wysoki, kontrolowany udział w wybranych segmentach rynków;

- Niezawodność i ciągłość dostaw energii elektrycznej;

- Wysoka marżowość pakietowanych usług i produktów;

- Innowacyjność we wszystkich aspektach działalności GK Enea;

- Dywersyfikacja portfela wytwórczego GK Enea.

W perspektywie klienta:

- Zdolność do zaspokajania kompleksowych potrzeb;

- Dostarczanie w stosownym momencie tego, co jest potrzebne;

- Atrakcyjna relacja ceny do jakości oferowanych pakietów produktów i usług;

- Niski koszt uogólniony zakupu, wsparcie w finansowaniu zakupów z oferty GK Enea;

- Etyczny, rzetelny i innowacyjny dostawca;

- Odpowiedzialny partner w zrównoważonym zarządzaniu relacjami ze społecznościami lokalnymi, środowiskiem i klientami.

W perspektywie procesów:

- Wytwarzanie optymalnego i zrównoważonego miksu produktów i usług dla dobrze zidentyfikowanych Klientów we współpracy z Partnerami biznesowymi i społecznymi;

- Sprawne docieranie do klientów i dostarczanie obiecanych wartości, na czas, we właściwej cenie oraz jakości z uwzględnieniem odpowiedzialnego i etycznego marketingu oraz rzetelnej informacji;

- Sprawne, zintegrowane i zrównoważone zarządzanie elastycznymi, otwartymi grupami kompetencyjnymi w jasno zdefiniowanych liniach biznesowych, w preferowanej roli operatorów biznesu na powierzonym majątku.

W perspektywie rozwoju:

- Nowoczesny, transparentny i etyczny ład organizacyjny na wszystkich szczeblach w całej GK Enea;

- Zrównoważone inwestycje w aktywa niematerialne i materialne" - wymieniono w następnej kolejności.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)