GUS: Inflacja wyniosła 2,6% r/r w listopadzie; konsensus: 2,6% r/r

ISBNews
13.12.2019 10:00
A A A


Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - Inflacja konsumencka wyniosła 2,6% w ujęciu rocznym w listopadzie 2019 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,1%, podał też GUS. 

"W listopadzie br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny żywności (o 0,4%), w zakresie mieszkania (o 0,1%), rekreacji i kultury (o 0,4%), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 0,4%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,09 pkt proc. i o 0,03 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 0,6%) oraz odzieży i obuwia (o 0,2%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,06 pkt proc. i o 0,01 pkt proc." - czytamy w komunikacie. 

W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny żywności (o 7%), w zakresie mieszkania (o 1,6%), restauracji i hoteli (o 5,3%), podwyższyły wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych odpowiednio o: 1,56 pkt proc., 0,4 pkt proc., 0,33 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 3,4%), odzieży i obuwia (o 1,8%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o: 0,36 pkt i o 0,09 pkt proc., podano także.

Poniżej zmiany % wskaźnika CPI w listopadzie w ujęciu r/r
  % r/r
Ogółem  2,6
   Żywność i napoje bezalkoholowe 6,5
   Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 1,3
Odzież i obuwie -1,8
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 2
   Wyposażenie  mieszkania  i  prowadzenie gospodarstwa domowego 0,3
Zdrowie 3,1
Transport -3,4
Łączność 3,7
Rekreacja i kultura 3,6
Edukacja 4,6
Restauracje i hotele 5,3
Inne towary i usługi  1,5


Konsensus rynkowy - podobnie jak dane GUS według szybkiego szacunku - to 2,6% r/r.

(ISBnews)