GUS:Powierzchnia oddanych budynków niemieszkalnych wzrosła o 5,9% r/r w I-III kw

ISBNews
13.12.2019 10:24
A A A


Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - Liczba nowych budynków niemieszkalnych oddanych w Polsce do użytkowania wzrosła o 0,1% r/r do 16 974 w okresie I-III kw. 2019 r., a budynków rozbudowanych spadła o 14% r/r do 2 347, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Łączna powierzchnia użytkowa ogółem nowych i rozbudowanych budynków niemieszkalnych wyniosła w tym czasie 12 243,8 tys. m2, tj. o 5,9% więcej niż w roku poprzednim.

"Największe wzrosty oddanej do użytkowania powierzchni odnotowano dla budynków przemysłowych i magazynowych (21,5%) oraz hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego (19%)" - czytamy w komunikacie.

Największą powierzchnię użytkową budynków niemieszkalnych w I-III kwartale 2019 roku oddano do użytkowania w województwach: mazowieckim (1 882,3 tys. m2), wielkopolskim (1 609,3 tys. m2) i łódzkim (1 362,1 tys. m2), najmniejszą zaś w lubuskim (240,9 tys. m2), świętokrzyskim (261,6 tys. m2) i opolskim (305,6 tys. m2 ). W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, największy przyrost powierzchni odnotowano w województwie dolnośląskim (wzrost o 69,4%), łódzkim (60,9%) i lubelskim (13,8%).

" W I-III kwartale 2019 roku wydano pozwolenia na budowę 25 437 nowych budynków niemieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 13 332,1 tys. m?. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano spadek powierzchni o 20,2%, natomiast w przypadku liczby budynków - spadek o 7,1%. Wszystkie kategorie budynków charakteryzował spadek planowanej do wybudowania powierzchni użytkowej - największe w przypadku budynków o charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej (o 38,4%), hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego (o 34,7%), budynków przemysłowych i magazynowych (o 27,6%) oraz budynków transportu i łączności (o 22,1%). W strukturze powierzchni użytkowej nowych budynków, na budowę których wydano pozwolenia, dominowały budynki przemysłowe i magazynowe (41,2%), pozostałe budynki niemieszkalne (25,7%) oraz budynki handlowo-usługowe (14,8%)" - czytamy dalej w raporcie.

Ponadto w I-III kw. wydano 37 064 pozwolenia na budowę lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym budowy nowych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, co stanowiło wzrost o 1,2% r/r, podał też GUS.

(ISBnews)