Grupa Lotos ma wstępne porozumienie ws. finansowania 'Polimery Police'

ISBNews
13.12.2019 17:07
A A A


Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - Grupa Lotos wraz z Grupą Azoty, Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police), Grupą Azoty Polyolefins podpisały wstępne porozumienie dotyczące warunków inwestycji w kapitał akcyjny oraz finansowania dłużnego projektu "Polimery Police", podała spółka. 

"Porozumienie jest warunkowe i uzależnione od pozyskania zgody rady nadzorczej i walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki oraz spełnienia innych warunków zawieszających. Przedmiotowe porozumienie stanowi podstawę do uzgodnienia docelowej dokumentacji dotyczącej udziału w finansowaniu projektu. W ramach porozumienia spółka przewiduje zaangażowanie w kwocie 300 mln zł w formie kapitału akcyjnego oraz 200 mln zł w postaci pożyczki podporządkowanej" - czytamy w komunikacie.

Porozumienie obowiązuje do 31 grudnia 2020 r., podano także. 

Na początku grudnia Grupa Azoty, ZCh Police, Grupa Azoty Polyolefins oraz Grupa Lotos podpisały po raz kolejny aneks do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego "Polimery Police", wydłużający okres jego obowiązywania do 13 grudnia 2019 r.

Pod koniec kwietnia br. Grupa Lotos podpisała ze spółkami z Grupy Azoty, tj. Grupą Azoty, Grupą Azoty Zakładami Chemicznymi Police i PDH Polska (spółka celowa realizująca projekt Polimery Police, obecnie Grupa Azoty Polyolefins) list intencyjny dotyczący rozpoczęcia i prowadzenia rozmów w sprawie potencjalnego udziału koncernu w finansowaniu projektu Polimery Police, poprzez objęcie nowych akcji w kapitale zakładowym PDH za kwotę do 500 mln zł. Termin ważności listu upływał pierwotnie 31 października 2019 r.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)