Orlen Paliwa ogłosił konkurs na prezesa zarządu, czeka na oferty do 27 grudnia

ISBNews
17.12.2019 11:59
A A A


Warszawa, 17.12.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Orlen Paliwa - spółki z grupy kapitałowej PKN Orlen - podjęła decyzję o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa, podała spółka. Termin składania ofert upływa 27 grudnia br.

"Osoba pełniąca funkcję prezesa zarządu będzie odpowiedzialna za: 

- kierowanie, zarządzanie i nadzorowanie działalności spółki w ramach kolegialnego zarządu,

- współtworzenie strategii spółki oraz nadzór nad jej realizacją,

- zapewnienie rozwoju spółki,

- efektywną współpracę w ramach grupy kapitałowej Orlen" - czytamy w ogłoszeniu.

Wśród wymogów wobec kandydatów znalazły się m.in. wykształcenie wyższe, 5-letni okres zatrudnienia oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych.

"Od kandydata na stanowisko prezesa oczekujemy: umiejętności pracy pod presją czasu i w sytuacjach kryzysowych, umiejętności pracy zespołowej; mile widziane doświadczenie w ramach grup kapitałowych, posiadania dodatkowych umiejętności, takich jak: zdolność budowy zaangażowania i motywacji w zespole, zdolność definiowania celów strategicznych, wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, organizacyjne i etyczne, umiejętność efektywnego działania pod presją czasu i wyniku, decyzyjność" - czytamy dalej.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 27 grudnia br.

Konieczność ogłoszenia postępowania na funkcję prezesa Orlen Paliwa jest następstwem powołania dotychczasowego prezesa spółki Jacka Golińskiego na stanowisko prezesa Energi.

PKN Orlen ogłosił 5 grudnia br. wezwanie na 414 067 114 akcji Grupy Energa, tj. 100% kapitału, po 7 zł za sztukę.

Orlen Paliwa to spółka z Grupy Orlen specjalizująca się w hurtowej sprzedaży produktów paliwowych. Firma zajmuje się również kompleksowym wykonywaniem instalacji przemysłowych na gaz płynny wykorzystywanych w celach grzewczych oraz w procesach technologicznych.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)