MR: Produkcja sprzedana w przemyśle wzrośnie o blisko 6% r/r w grudniu

ISBNews
19.12.2019 12:39
A A A


Warszawa, 19.12.2019 (ISBnews) - Wzrost produkcji sprzedanej w przemyśle przyśpieszy do blisko 6% r/r w grudniu , prognozują analitycy Ministerstwa Rozwoju (MR).

"W grudniu 2019 roku oczekujemy wyraźnego przyspieszenia w sektorze przemysłowym. Produkcja sprzedana w przemyśle wzrośnie wówczas o blisko 6% (r/r). Poprawa dynamiki produkcji sprzedanej w sektorze przemysłowym wynikać będzie m.in. z korzystnego układu kalendarza w postaci 1 dnia roboczego więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Pozytywnie na grudniowy wynik produkcji sprzedanej wpływać powinna ponadto wyższa niż miesiąc wcześniej aktywność przedsiębiorstw specjalizujących się w przetwórstwie oraz w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami oraz rekultywacją" - czytamy w komentarzu do danych GUS.

W ocenie MR, dobre wyniki sektorów eksportowych sugerować mogą utrzymywanie się relatywnie silnej pozycji konkurencyjnej krajowych przedsiębiorstw w otoczeniu międzynarodowym. 

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła w listopadzie br. o 1,4% r/r. W ujęciu miesięcznym odnotowana spadek o 5,8%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,4% wyższym niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku i o 1,5% wyższym w porównaniu z październikiem br.

(ISBnews)