Biomed-Lublin rozwiązał umowę z Biotonem ws. dystrybucji BioTrombiny 400

ISBNews
19.12.2019 14:54
A A A


Warszawa, 19.12.2019 (ISBnews) - Biomed-Lublin zawarł z Biotonem porozumienie rozwiązujące umowę na dystrybucję i promocję produktu leczniczego BioTrombina 400 od 31 grudnia br., podała spółka.

Na mocy porozumienia, Bioton został także zwolniony odbioru produktu w kolejnych latach, pod warunkiem wypełnienia w całości zobowiązań kontraktowych, w tym odbioru zakontraktowanej ilości produktu w roku 2019, podano.

"Powodem decyzji emitenta o wyrażeniu zgody na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron jest deklarowany przez Bioton brak możliwości realizacji sprzedaży produktu na poziomie ustalonym w umowie w kolejnych latach obowiązywania kontraktu. Emitent uznał, iż korzystniejszym rozwiązaniem będzie dystrybucja produktu siłami własnymi, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za dystrybucję i promocję produktu" - czytamy w komunikacie.

Rozwiązanie umowy pozostaje bez związku dla współpracy Biomedu i Biotonu dotyczącej dystrybucji i promocji produktu leczniczego Distreptaza na terytorium Polski, gdzie na podstawie odrębnej umowy wolumeny sprzedażowe realizowane są w zakontraktowanej wysokości, zaznaczono.

W listopadzie 2018 r. Biomed-Lublin zawarł z Biotonem umowę dotyczącą współpracy w zakresie dystrybucji i promocji produktu leczniczego BioTrombina 400. Łączna wartość umowy prognozowana była na ok 20 mln zł w całym okresie jej obowiązywania tj. do 2023 r.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.

Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Założona w 1989 roku, od sierpnia 2004 r. działa jako spółka akcyjna, od 16 marca 2005 r. notowana jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)