Elektrotim ma umowę na urządzenia nadzoru dla Straży Granicznej za 22,7 mln zł

ISBNews
20.12.2019 10:17
A A A


Warszawa, 20.12.2019 (ISBnews) - Elektrotim zawarł umowę z Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej w Przemyślu na rozbudowę systemów ochrony technicznej granicy zewnętrznej UE w zakresie urządzeń nadzoru za 22,69 mln zł brutto, podała spółka.

"Termin końcowy realizacji umowy został ustalony na dzień 30.09.2021 r. Za wykonanie przedmiotu umowy Elektrotim S.A. otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości 22 687 891 zł" - czytamy w komunikacie.

Okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wynosi 8 lat, podano także.

Pod koniec listopada Elektrotim podał, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego pn. "Rozbudowa systemów ochrony technicznej granicy zewnętrznej UE w zakresie urządzeń nadzoru", prowadzonym przez Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2018 r. miał 310,5 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)