Członek zarządu Onico Piotr Kocman został powołany na funkcję wiceprezesa

ISBNews
20.12.2019 11:35
A A A


Warszawa, 20.12.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Onico powierzyła Piotrowi Kocmanowi, dotychczasowemu członkowi zarządu spółki, funkcję wiceprezesa, podała spółka.

Piotr Kocman jest absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (ATK) w Warszawie, kierunek psychologia.

Od 2017 roku był prezesem spółki Yeko, w latach 2015-2016 - prezesem spółki Euro Apteka, a wcześniej m.in. wiceprezesem sieci aptek należących do GCF oraz wiceprezesem i prezesem DOZ - właściciela sieci aptek Dbam o Zdrowie, podano.

Pod koniec sierpnia br. wniosek o przejęcie przez podmioty zależne kontroli nad Onico złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) luksemburska spółka Eneris Fuels Société Anonyme.

Z kolei we wrześniu br. Onico złożyło w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia.

Onico to warszawska spółka, będąca jednym z największych niezależnych importerów paliw do Polski. Zajmuje się obrotem zwłaszcza LPG, ON i biopaliwami. W 2018 r. spółka miała 3,05 mld zł przychodów. Od 2011 roku jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)