Rafako zostało zakwalifikowane do III fazy projektu NCBR 'Program Bloki 200+'

ISBNews
20.12.2019 17:58
A A A


Warszawa, 20.12.2019 (ISBnews) - Rafako zostało zakwalifikowane do III fazy projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) "Program Bloki 200+. Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200MWe", którego celem jest opracowanie innowacyjnej, nowatorskiej, niskonakładowej technologii umożliwiającej dokonanie istotnych zmian w pracy bloków energetycznych klasy 200MWe, podała spółka.

"Projekt realizowany jest zgodnie z umową z NCBiR, dotyczącą wykonania i finansowania projektu w Programie Bloki 200+. W III fazie projektu nastąpi wdrożenie metody opracowanej w fazie I i II na obiekcie referencyjnym udostępnionym przez Tauron Wytwarzanie S.A." - czytamy w komunikacie.

Łączna wartość finansowanych przez NCBiR prac wykonywanych w ramach Fazy III to 86 552 458,60 zł brutto. Warunkiem rozpoczęcia fazy III było przedstawienie przez Rafako weksla gwarancyjnego stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy z NCBiR opiewającego na równowartość przyznanego dofinansowania oraz przedłożenie dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania blokiem referencyjnym do prac w fazie III, przypomniano.

"Spółka spełniła warunki rozpoczęcia fazy III, w związku z czym została umieszczona na ostatecznej liście podmiotów zakwalifikowanych do fazy III podpisanej przez dyrektora NCBiR. Planowany termin zakończenia realizacji Projektu Bloki 200+ to 31 marca 2021 r." - zakończono w informacji.

Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,27 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)