Grupa Azoty, Hyundai i KIND zmodyfowały porozumienie o finans. Polimerów Police

ISBNews
23.12.2019 14:55
A A A


Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty i jej spółka zależna Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) oraz ich spółka zależna Grupa Azoty Polyolefins podpisały z Hyundai Engineering Co., Ltd i Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) zmienione porozumienie dotyczące warunków finansowania equity projektu inwestycyjnego Polimery Police, podały ZCh Police.

"Porozumienie nie zmienia wysokości zaangażowania pierwotnych sponsorów ani łącznego zaangażowania współsponsorów w projekt w wysokości 130 000 000 USD. Strony dokonały jednak modyfikacji form finansowania projektu, w następujący sposób:

(i) Hyundai zobowiązał się do zainwestowania łącznej kwoty w wysokości 73 000 000 USD poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego spółki i objęcie nowo wyemitowanych akcji spółki;

(ii) KIND zobowiązał się do zainwestowania w projekt łącznej kwoty 57 000 000 USD poprzez (i) wniesienie wkładu pieniężnego 5 000 000 USD na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego spółki oraz objęcie nowo wyemitowanych akcji spółki oraz (ii) udostępnienie spółce pożyczki podporządkowanej w wysokości 52 000 000 USD;

(iii) Pierwotni sponsorzy zobowiązali się do zainwestowania w projekt łącznej kwoty wynoszącej do 1 400 000 000 zł oraz środków uzyskanych z wtórnej oferty publicznej akcji emitenta (w zależności od wyniku tej oferty) poprzez wniesienie wkładów pieniężnych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego spółki i objęcie nowo wyemitowanych akcji spółki lub poprzez udzielenie spółce pożyczek podporządkowanych na warunkach komercyjnych" - czytamy w komunikacie.

Strony wprowadziły również zmiany w liście warunków zawieszających, od spełnienia których uzależniona jest inwestycja współsponsorów poprzez dodanie nowych warunków w postaci: uzyskania stosownej zgody antymonopolowej właściwego organu ochrony konkurencji oraz spełnienia innych warunków zawieszających, które będą wskazane w ostatecznych dokumentach finansowania equity.

Porozumienie zostało zawarte na czas określony, do 30 czerwca 2020 r., z możliwością jego przedłużenia lub rozwiązania we wcześniejszym terminie na podstawie porozumienia stron.

"Zmiany wprowadzone w porozumieniu wynikają z podpisania porozumienia wstępnego dotyczącego warunków inwestycji equity oraz finansowania projektu z Grupą Lotos [...] oraz konieczności dostosowania warunków inwestycji współsponsorów do warunków uzgodnionych z Grupą Lotos" - czytamy dalej.

Wcześniej w grudniu Grupa Lotos wraz z Grupą Azoty, Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police), Grupą Azoty Polyolefins podpisały wstępne porozumienie dotyczące warunków inwestycji w kapitał akcyjny oraz finansowania dłużnego projektu Polimery Police.

Grupa Azoty Police, wchodząca w skład Grupy Azoty, jest producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych oraz bieli tytanowej. Zatrudnia ok 3,5 tys. osób. Od 2006 r. jest notowana na GPW.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)