Work Service ma umowę zbycia Antal na rzecz Książek Holding za ok. 11,64 mln zł

ISBNews
23.12.2019 15:45
A A A


Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Work Service zawarł z Książek Holding umowę sprzedaży udziałów w spółce zależnej Antal, podała spółka. Łączna wartość transakcji wyniesie ok. 11,64 mln zł.

"Na podstawie umowy, emitent sprzedał kupującemu, a kupujący nabył wszystkie posiadane przez Emitenta 27 917 udziałów spółki o wartości nominalnej 500 złotych, stanowiących na datę zawarcia umowy 100% kapitału zakładowego spółki, uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki. Cena sprzedaży udziałów została ustalona na 5 300 000 zł. Cena sprzedaży częściowo wpłynie na rachunek emitenta, a częściowo zostanie bezpośrednio przekazana na spłatę innych (niż bankowe) zobowiązań. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków stosowanych w umowach tego typu. Emitent, również w nawiązaniu do raportu 88/2019, informuje, że w ramach zamykania transakcji sprzedaży udziałów, doszło do zapłaty ceny za znak towarowy Antal the value of specialized talents w wysokości 5 100 000 zł + VAT oraz do spłaty emitentowi zobowiązań wewnątrzgrupowych w kwocie ok. 1 240 000 zł" - czytamy w komunikacie.

Transakcja sprzedaży udziałów jest jednym z elementów prowadzonych przez spółkę działań restrukturyzacyjnych w ramach grupy kapitałowej emitenta i stanowi konsekwencję dokonania przez zarząd przeglądu opcji strategicznych, podano także.

Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 084,75 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)