Kalendarium ISBnews

ISBNews
23.12.2019 17:37
A A A


WTOREK, 24 grudnia 

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje koniunkturę w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2019 (grudzień 2019)

 

PONIEDZIAŁEK, 30 grudnia 

--14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje zadłużenie zagraniczne za IX 2019

--14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje bilans płatniczy za III kw. .2019

 

WTOREK, 31 grudnia 

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2019 roku, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2018 roku, Rocznik Statystyczny Przemysłu 2019

(ISBnews)