MF: Deficyt budżetu to 1,9 mld zł po XI, tj. 6,6% planu wg wstępnych danych

ISBNews
27.12.2019 10:11
A A A


Warszawa, 27.12.2019 (ISBnews) - W budżecie państwa na koniec listopada br. odnotowano deficyt w wysokości 1,9 mld zł, tj. 6,6% rocznego planu, podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane. Ustawowy plan na cały rok to 28,5 mld zł deficytu.

"W okresie styczeń-listopad 2019 r. dochody budżetu państwa wyniosły 367,1 mld zł i były wyższe o 23,7 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń-listopad 2018 r. o ok. 20,4 mld zł" - czytamy w komunikacie.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

- dochody z podatku VAT były wyższe o 5,8% r/r (tj. ok. 9,1 mld zł),

- dochody z podatku PIT były wyższe o 11,3% r/r (tj. ok. 6 mld zł),

- dochody z podatku CIT były wyższe o 16,2% r/r (tj. ok. 5,2 mld zł),

- dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 0,1% r/r (tj. ok. 0,1 mld zł),

- dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 5,2% r/r (tj. ok. 0,2 mld zł),

W okresie styczeń-listopad 2019 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 29,5 mld zł i było wyższe o ok. 3,2 mld zł (tj. 12,1%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-listopad 2018 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń-listopad 2019 r. wyniosło 369 mld zł, tj. 88,6% planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2018 (332,3 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 36,7 mld zł, tj. 11%, głównie w ramach dotacji przekazanej dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 12,6 mld zł) m.in. w związku z wypłatą tzw. "13 emerytury". Ponadto z tytułu rozliczenia z budżetem UE (więcej o 4,5 mld zł) oraz z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 5,1 mld zł). Jednocześnie wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa były niższe o 2,3 mld zł r/r w związku z rozkładem płatności w ciągu roku, podano także. 

Z projektu przyszłorocznej ustawy budżetowej przesłanej do Sejmu w grudniu br. wynika, że planowane wykonanie deficytu budżetu państwa w 2019 roku to 14,41 mld zł. Według projektu przesłanego we wrześniu, wykonanie tegorocznego deficytu miało wynieść 11,99 mld zł.

(ISBnews)