Prezydent podpisał nowelę ustawy o podatku akcyzowym

ISBNews
30.12.2019 08:22
A A A


Warszawa, 30.12.2019 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, dotyczącym podniesienia o ok. 10% od początku 2020 r. akcyzy na wyroby będące używkami, tj. alkohol etylowy, piwo, wino, wyroby winiarskie, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy,  wyroby nowatorskie oraz płyn do papierosów elektronicznych, podała Kancelaria Prezydenta.

" Zgodnie art. 1 ustawy nowelizującej, stawki podatku akcyzowego będą wyższe o około 10 % w stosunku do dotychczas obowiązujących  w odniesieniu do:

1. napojów alkoholowych, tj.:

a) alkoholu etylowego  - podwyżka z 5704,00 zł/hl 100% vol. do kwoty 6275,00 zł/hl 100% vol (art. 93 ust. 4 ustawy zmienianej);

b) piwa - podwyżka z 7,79 zł/hl oPlato do kwoty 8,57 zł/ hl oPlato (art. 94 ust. 4 ustawy zmienianej);

c) wina - podwyżka z 158,00 zł/hl do kwoty 174,00 zł/hl (art. 95 ust. 4 ustawy zmienianej);

d) napojów fermentowanych (z wyłączeniem cydru i perry o mocy alkoholowej do 5% obj.) - podwyżka z 158,00 zł/hl  do kwoty 174,00 zł/hl (art. 96 ust. 4 pkt. 2 ustawy zmienianej);

e) wyrobów pośrednich - podwyżka z 318,00 zł/hl do kwoty 350,00 zł/hl (art. 94 ust. 4 ustawy zmienianej)

2. wyrobów tytoniowych:

a) papierosów ? ceny wzrosną z 206,76 zł za każde 1 000 sztuk i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej, na 228,10 zł za każde 1000 sztuk i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej (art. 99 ust. 2 pkt. 1 ustawy zmienianej)

b) tytoniu do palenia -  z 141,29 zł/kg i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej na 155,79 zł/kg i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej (art. 99 ust. 2 pkt. ustawy zmienianej)

c) cygara i cygaretki - 393,00 zł/kg na 433,00 zł/kg (art. 99 ust. 2 pkt. 3  ustawy zmienianej)

3. suszu tytoniowego ? z 229,32 zł/kg na 252,25 zł/kg (art. 99a ust. 3 ustawy zmienianej)

4. wyrobów nowatorskich -   z 141,29 zł/kg i 31,41% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia na 155,79 zł /kg i 32,05% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia (art. 99c  ust. 4 i 5 ustawy zmienianej)" - czytamy w komunikacie. 

Wprowadzono również podatek akcyzowy na płyn do papierosów elektronicznych w wysokości 0,55 zł za każdy mililitr (art. 99b  ust. 4 ustawy zmienianej), podano także. 

Ustawa wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2020 r. 

(ISBnews)