Enea po decyzji URE utworzy rezerwy w segmencie obrotu w IV kw. br.

ISBNews
31.12.2019 08:16
A A A


Warszawa, 31.12.2019 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził cenę sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców w grupach taryfowych G dla Enei na poziomie średnio 289,37 zł za MWh i w związku z tym spółka zidentyfikowała konieczność utworzenia w IV kw. 2019 r. rezerwy na umowy rodzące obciążenia w segmencie obrotu na szacunkowym poziomie od 70 do 147 mln zł, podała Enea.

"Mając powyższe na uwadze oraz działając zgodnie z MSR 37, spółka zidentyfikowała konieczność utworzenia w IV kwartale 2019 roku rezerwy na umowy rodzące obciążenia w segmencie obrotu, która została wstępnie oszacowana na poziomie od 70 do 147 mln zł. Jednocześnie spółka informuje, że wysokość wskazanej rezerwy może ulec zmianie, a jej ostateczna wartość zostanie zaprezentowana w raporcie okresowym emitenta za 2019 rok" - czytamy w komunikacie. 

Wczoraj prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfy na sprzedaż energii dwóm tzw. sprzedawcom z urzędu, w tym dla Enei.  Nowe taryfy rachunków odbiorców energii w gospodarstwach domowych (grupa G11) dla Enei będą wyższe o ok. 8,3 zł miesięcznie. 

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)