Polimex ma list intencyjny z nowym wykonawcą dokumentacji dot. bloku w Puławach

ISBNews
02.01.2020 16:13
A A A


Warszawa, 02.01.2020 (ISBnews) - Polimex Mostostal odstąpił od zawartej 15 listopada 2019 r. umowy ze spółką Inwat, której przedmiotem było wykonanie przez Inwat dokumentacji projektowej na potrzeby "Budowy bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach", podał Polimex. Jednocześnie Polimex zawarł z BSPiR Energoprojekt - Katowice list intencyjny w sprawie rozmów o zleceniu wykonania tej dokumentacji za nie więcej niż 43,2 mln zł netto.

"Spółka [PM] odstąpiła od umowy z winy zleceniobiorcy, na podstawie stosownych postanowień umowy, przyznających spółce takie prawo w przypadku zaistnienia określonych przesłanek. Jednocześnie zarząd spółki informuje, że w dniu 2 stycznia 2020 r. zawarty został z Biurem Studiów, Projektów i Realizacji 'Energoprojekt ? Katowice' S.A. z siedzibą w Katowicach [EPK] list intencyjny w przedmiocie rozmów o współpracy w ramach kontraktu przy dokumentacji projektowej" - czytamy w komunikacie.

W ramach listu ustalono, że kwota wynagrodzenia EPK z tytułu ewentualnej umowy na sporządzenie dokumentacji projektowej wyniesie nie więcej niż 43,2 mln zł netto. Strony zobowiązały się uzgodnić warunki umowy projektowej w ciągu 7 dni od zawarcia listu oraz zawrzeć umowę w ciągu 7 dni od wyrażenia zgody na jej zawarcie przez zamawiającego (Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy"), podano także.

W lipcu Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy wybrały ofertę konsorcjum Polimeksu-Mostostalu i SBB Energy wartą 1,16 mld zł netto jako najkorzystniejszą w przetargu na generalnego realizatora inwestycji budowy bloku energetycznego na paliwo węglowe. Umowę zawarto we wrześniu 2019 r.

15 listopada Polimex Mostostal podpisał umowę z Inwat sp. z o.o. na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na potrzeby "Budowy Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach" oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji kontraktu. Wartość umowy wynosiła 42,56 mln zł netto.

Polimex-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 636,87 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)