Spółka zal. PBKM ma licencję dzięki której wprowadzi immunoterapię nowotworów

ISBNews
02.01.2020 16:38
A A A


Warszawa, 02.01.2020 (ISBnews) - FamiCordTx S.A., spółka zależna Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) zawarła umowę nabycia od iCell Gene Therapeutics Inc. wyłącznej (na terytorium Europy wraz z Rosją i Turcją) licencji korzystania z technologii CAR-T (chimeric antigen receptor). W oparciu o tę licencję FamiCordTx rozwijać będzie projekt wprowadzenia na rynek immunoterapii nowotworów, podał PBKM. Spółka szacuje, że koszty związane z realizacją projektu ze środków własnych wynosić będą ok. 15 mln zł w perspektywie 2019-2023 r. 

"Licencja została udzielona bezterminowo. Na podstawie umowy FamiCordTx może udzielać sublicencji. W szczególności sublicencje mogą zostać udzielone spółkom z grupy kapitałowej emitenta. Warunki nabycia licencji nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju transakcji (tj. obejmują płatności stałe, płatności za osiągnięcie tzw. milestones oraz royalties)" - czytamy w komunikacie. 

W ramach projektu realizowany będzie proces wdrażania i testowania technologii CAR-T w Polsce z docelowym prowadzeniem badań klinicznych oraz rejestracją terapii, a następnie jej komercjalizacją. Szacowana długość prac nad wdrożeniem i rozwojem technologii do momentu umożliwiającego rozpoczęcie jej komercjalizacji obejmować będzie okres od dwóch do trzech lat, podano także. 

PBKM szacuje, że nakłady inwestycyjne, obejmujące również koszt licencji, związane z realizacją projektu w perspektywie 2019-2023 ze środków własnych wynosić będą ok. 15 mln zł. 

"Intencją emitenta jest pozyskanie na realizację projektu środków z programów wspierających badania i rozwój. Jednocześnie emitent nie wyklucza scenariusza pozyskania zewnętrznych inwestorów zainteresowanych współfinansowaniem projektu. Tym samym nakłady inwestycyjne związane z realizacją projektu zostaną sfinansowane ze środków własnych, grantów oraz potencjalnego, zewnętrznego wsparcia finansowego w przypadku zaangażowania podmiotów zewnętrznych w jego rozwój" - czytamy także. 

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)