URE zatwierdził taryfę PGE Obrót - ostatniego z 4 sprzedawców z urzędu

ISBNews
03.01.2020 14:48
A A A


Warszawa, 03.01.2020 (ISBnews) - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfę PGE Obrót - spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - na sprzedaż energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych w 2020 r., podał Urząd. Tym samym zatwierdzone zostały już taryfy wszystkich czterech przedsiębiorców pełniących funkcję tzw. sprzedawców z urzędu.

"W wyniku wnioskowanych przez przedsiębiorców, a zatwierdzonych w grudniu 2019 i styczniu br. przez prezesa URE nowych taryf, w 2020 roku rachunki odbiorców energii w gospodarstwach domowych (grupa G11) będą wyższe o ok. 9 zł miesięcznie. Dla odbiorców w grupach taryfowych G12, zużywających znacznie więcej energii elektrycznej niż przeciętny odbiorca, nominalny wzrost opłat za energię będzie odpowiednio wyższy. Średni wzrost płatności dla wszystkich grup taryfowych w gospodarstwach domowych wyniesie 11,6%" - czytamy w komunikacie.

Dla gospodarstw domowych (grupa taryfowa G11), których sprzedawcą z urzędu jest PGE Obrót, a operatorem systemu dystrybucyjnego PGE Dystrybucja średni wzrost rachunku wyniesie 7,8-8 zł miesięcznie (10,5-11%), podano także.

W połowie grudnia URE zatwierdził taryfę operatora systemu przesyłowego, tj. Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE), pięciu największych dystrybutorów energii elektrycznej (tj. PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Enea Operator, Energa Operator, innogy Stoen Operator) oraz taryfę na sprzedaż energii sprzedawcy z urzędu ? Tauron Sprzedaż. 30 grudnia zakończyły się postępowania w sprawie taryf dla spółek Enea i Energa Obrót.

"Każdy z czterech sprzedawców może wprowadzić nowe stawki opłat za energię elektryczną dla gospodarstw domowych, w stosunku do których będzie stosował taryfę zatwierdzaną przez prezesa URE, najwcześniej po 14 dniach od ich opublikowania przez regulatora. Oznacza to, że Tauron Sprzedaż mógł wprowadzić podwyżki od 1 stycznia br., Energa Obrót i Enea od 14 stycznia br., a PGE Obrót od 18 stycznia br. Jednocześnie, nowe taryfy będą obowiązywały w terminach wnioskowanych przez przedsiębiorstwa: dla Enei i PGE Obrót - do 31 marca 2020 r., natomiast taryfy Energa Obrót i Tauron Sprzedaż - do końca 2020 roku" - czytamy dalej.

Taryfy zatwierdzane przez regulatora określają poziom cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, które nie korzystają z ofert wolnorynkowych, a usługi sprzedaży świadczone są dla nich przez tzw. sprzedawców z urzędu, przypomniano także.

(ISBnews)